Vallonfilmer

Här sammanställer vi information och länkar till ett antal filmer och inspelade föredrag som vi tagit fram inom Sällskapet Vallonättlingar. De filmer som sammanställs på denna sida är öppna för alla att ta del av. Som medlem i Sällskapet Vallonättlingar finns ett antal filmer ytterligare, som man kan ta del av som inloggad medlem.

Presentation av Sällskapet Vallonättlingar

Presentation av Vallon 6

Vårt USB, Vallon 6, innehåller släktinformation om över 155 vallonsläkter och c:a 142 000 personer – vallonättlingar med partners och ofta även deras föräldrar. Här kan du se vår inspelade film som beskriver innehållet. Den finns att beställa i webbutiken.

Presentation av Vallonkontrakt 2

Vi har tolkat och översatt ett stort antal orginalkontrakt från valloninvandringen på 1600-talet. Här berättar vi om projektet och visar exempel på kontrakt, både som skannade dokument, transkriberingar och översättningar.

Knyt ihop kontrakterade valloner med de äldsta på Vallon 6

På Vallon 6 finns bl.a. en separat förteckning över de tidigaste vallonerna in respektive släkt. Här går vi igenom hur man kan få fram mera information genom att knyta ihop flera av dessa med de invandrare som finns på vårt USB / DVD Vallonkontrakt 2.

Varför har vi valloner Sverige?

Några speciella vallonyrken

Vallonerna är kanske mest kända som smeder, men här berättar vi om ett antal andra av deras, mindre välkända, yrken.

Bruk med valloner - några exempel

Det har funnits många bruk i Sverige och dåtidens Finland där valloner arbetat. Många av dessa bruk hade vallonmetoder under kortare eller längre tid. Här berättar vi om några av dem och några släkter som funnits där.

Två böcker

För några år sedan gav vi ut boken Vallonska rötter, som ger en samlad bild över vallonernas verksamhet. 2019 gav vi ut en bok som handlar om Lövsta bruks historia. Här berättar Robert Mattson närmare om båda dessa böcker.