Vad innefattar medlemskapet i Sällskapet Vallonättlingar

Nedan följer information om vad du får som medlem i Sällskapet Vallonättlingar samt kostnad för medlemskap.

Sällskapet Vallonättlingar

Som medlem får du:

 • medlemsbladet Vallonättlingen som kommer ut fyra gånger per år
 • aktuella medlemshandlingar, t.ex. medlemsförteckning, stadgar mm
 • kallelser till sällskapets aktiviteter, årsmöten, studiebesök, utflykter, föredrag, mm
 • rabatter på våra egna produkter
 • genom vårt medlemskap i Sveriges Släktforskarförbund, tillgång till rabatter på deras produkter

 

Medlemskapet innebär:

 • du tillhör en riksomfattande förening
 • du kommer i kontakt med andra vallonättlingar
 • du kan få anvisningar om hur du själv kan forska i Din vallonsläkt
 • du kan få kontakt med ev. befintlig forskargrupp eller släktförening inom Din vallonsläkt

Hur blir man medlem

Medlemsavgifter för 2023:

 • Fullbetalande vuxen medlem betalar per år 220 kronor
 • Fullbetalande ungdom till 25 år betalar bara 110 kronor per år
 • Familjemedlem, dvs ytterligare medlem i samma hushåll som en fullbetalande medlem, betalar 100 kronor
 • För utlandsboende tar vi ett utlandstillägg på 50 kronor per år för att täcka de högre kostnaderna.

Familjemedlem får ej egna utskick av tidning etc, men har annars samma status.
Vid inträde efter 1 juli gäller halv avgift för resten av året. Den som ändå betalar full avgift får årets redan utgivna medlemsblad retroaktivt.
Vid betalning av full avgift efter den 15 oktober, räknar vi med att beloppet avser nästkommande kalenderår, om inget annat anges.

Anmälan och Inbetalning av medlemskap:

För att bli medlem går du till vår webbutik och köper medlemskap. Det finns också medlemskap att välja för de som bor utomlands och för ungdomar.

Det finns flera olika sätt att betala medlemsavgiften där, välj det som du tycker är det bästa för dig.