Vallongillen

Länkar och Tips

Av de vallongillen som finns är det bara detta som är aktivt just nu. Östergötlands Vallongille bildades i Finspång den 27 mars 1999. Vårt syfte är att sprida kännedom om vallonernas insatser i vårt landskaps ekonomiska och kulturella liv samt stödja forskning inom dessa områden. Gillet skall även samla ättlingar till de ursprungliga vallonerna till olika former av samvaro, medverka till bevarandet av minnena av vallonsk kultur i Östergötland och skapa levande kontakt med människor, myndigheter och institutioner. Östergötlands Vallongille har sedan starten haft sin hemvist i Finspång.

Kontaktperson:
Lennart Danielsson
Hjälmsätersgatan 2A
582 17 Linköpng
Tel: 013 135448

Från hösten 2015 har gillet en egen hemsida, välkommen att besöka vår hemsida.

HISTORIK (från 2004)

Östergötlands Vallongille har nu varit igång i ganska många år. Det var Yvonne Hägg och Birger Persson som varandra ovetande, båda ansåg det vara dags att bilda en vallonförening i Östergötland. Här finns många orter och små ”ställen” runt om i den östgötska bergslagen och i gränstrakterna mot Närke, Sörmland och Småland, som de ansåg måste utforskas mera. Många valloner startade sin verksamhet i Sverige i dessa trakter innan de av olika skäl vandrade vidare till bland annat de uppländska bruken.

Den 27 mars 1999 inbjöds till ett offentligt möte i Finspång, som de båda ansåg vara den den naturliga huvudorten i Östergötland. Finspångs kommun har för övrigt hela tiden visat sitt intresse och på alla sätt stött gillets verksamhet. I förarbetet deltog bland annat Gun Axelsson, Hans Lindberg och Christer Öjring. Vid upptaktsmötet hade vi den stora glädjen att ha Sällskapet Vallonättlingars dåvarande ordförande, Kjell Lindblom, både som populär föredragshållare och ordförande för förhandlingarna. Då stiftades Östergötlands vallongille med syfte att sprida kunskaper om vallonernas betydelse för järnhanteringen och då främst i Östergötland. De två initiativtagarna invaldes i styrelsen och har sedan fungerat som ordförande respektive sekreterare med ytterligare under åren varierande fem ledamöter. Vid det inledande mötet 1999 anmälde sig omedelbart 35 personer som medlemmar och nu efter fem år kan gillet redovisa 96 betalande medlemmar. Visst är det fint med en sådan ökning , nästan 3 ggr så många som vid starten!

Förutom årsmötet har vi under året ytterligare en utflykt till olika ”vallonmål” ex.Sonstorp, Godegård, Hällestad, Brevens bruk, Bersbo, Boxholm, Hultsbruk, Överrum, Skrickerum. Vi har alltid genom kontakter främst med orternas hembygdsföreningar lyckats engagera de mest fantastiska föredragshållarna. Två gånger om året har vi dessutom haft träffar för att stimulera till släktforskning och anbyten.

Yvonne Hägg