Medlemssidor

Information om medlemssidor. Denna del av hemsidan innehåller information som är tillgänglig för våra medlemmar, genom att ange inloggningsuppgifter (användare och lösenord). Användarnamnet är och lösenordet har du fått via e-post från oss, du kan också använda din e-postadress som användarnamn, har du glömt ditt lösenord så kan du begära nytt här. Om du inte har någon e-postadress så kan du titta i medlemstidningen på sidan 2 vilket användarnamn och lösenord som du ska använda (gäller endast de som inte har egen e-postadress) medlemstidningen.

Här lägger vi in medlemsförteckningen. Vi ger inte längre ut den i pappersform. Vi kan därmed också uppdatera den några gånger per år, så att den även visar nytillkomna medlemmar relativt snabbt. Medlemslistan innehåller de vanliga uppgifterna namn, adress, telefon, e-post. Vi tar även med de släktanknytningar medlemmen uppgivit. OBS! Viktigt att skicka in uppdateringar till oss om man t.ex. flyttat, ändrat e-post eller kanske uppdaterat släktanknytningar (se släktnummerförteckningen).

Vi tar emot adressändringar, e-post, och andra uppdateringar till medlemsregistret genom att du som medlem fyller i det här uppdateringsformuläret.
Sällskapet Vallonättlingar följer den europeiska dataskyddsförordningen, GDPR. Här kan du läsa mera om det.

Här lägger vi även in en del annat material, för vår medlemmar. Detta material kompletteras eller uppdateras löpande.

Om du inte redan är medlem så kan du snabbt åtgärda det, läs mera under medlemsinformation.

Här loggar du in till medlemssidorna

Detta är en del av det som finns att ta del av som medlem

Släktforskaraftnar via zoommöten för våra medlemmar.

Inspelade föredrag och presentationer, som vi tar fram. Vi började med två föredrag av Robert Mattson om Johan Ludvig Runebergs vallonska anor och om rysshärjningarna i början av 1700-talet. Därefter har vi lagt in ett föredrag om vallonforskning – intressant för alla våra medlemmar.

Sällskapet Vallonättlingars medlemsförteckning.    

Bibliotekslistan, förteckning över böcker, skrifter mm i vår lokal.
Avskrifter av bördsbrev från Uppland, slutet 1600-talet till mitten av 1700-talet från kortregister upprättat av Åke Dubois.