Ett levande vallonbruk-Österby bruk förr och nu

Österby bruk har en alldeles speciell anknytning till Sällskapet Vallonättlingar (SVÄ) då föreningen 1938 etablerades av ”Österbypojkarna”, 24 män med anor från Österbytrakten. Syftet var att bevara historien kring vallonerna från Upplandsbruken och senare alla valloner i Sverige.

Under senare år har SVÄ tagit fram flera skrifter och böcker med anknytning till valloninvandringen till Sverige bland annat Vallonska Rötter och en bok om Lövsta bruk. Det har saknats en modern, sammanhållen bok om Österbybruk. Därför kan vi nu presentera en heltäckande skildring i denna bok, Ett levande vallonbruk – Österby bruk förr och nu. Det har varit möjligt genom att SVÄ:s egen forskargrupp kompletterats med personer som bott eller verkat på bruket. Alla har bidragit med ideellt arbete.

Boken berättar om historien, järnhanteringen, människorna och det dagliga livet på ett, efter den tiden, relativt stort vallonbruk i Uppland.

I priset ingår frakt inom Sverige.

330,00kr

Beskrivning

Ett levande vallonbruk– Österby bruk förr och nu.

Medlemmar ur sällskapet Vallonättlingar och andra personer som bott eller verkat på Österbybruk berättar om historien och det dagliga livet vid denna bruksort i norra Uppland. Vi skildrar bruksägare och vallonska arbetarsläkter, slitet i smedjan, kvinnornas arbete och barnens skolgång, kyrka och rättsväsende, skrönor och musikaliska traditioner.

Speciellt tar vi upp brukets konstsamling och konstnären Bruno Liljefors anknytning dit. Separata kapitel presenterar vallonsmedjan, orangeriträdgården och spelet Jernets Fångar.

Den viktiga kopplingen till Dannemora gruva får också ett eget kapitel liksom en unik brevsamling från Mathias de Geer, förvaltare vid bruket under första halvan av 1600-talet.

Texterna blandas med ett rikt urval av bilder, kartor och illustrationer i färg. Många av dessa publiceras här för första gången.

I bilagor finns även förteckningar över vallonättlingar och deras yrken, familjer och adresser i gamla tider.