Släktforskning om valloner

Forskning

Släktforskning om vallonsläkter

Inom sällskapet har vi under åren genomfört ett stort antal forskningsträffar, där vi gått igenom tidiga led av de aktuella släkterna. Utgångspunkten har oftast varit Kjell Lindbloms material från 1600-talet, som sedan kompletterats med deltagarnas material. Vår forskargrupp har sedan efter hand arbetat med att dokumentera de flesta av de vallonsläkter som nämns i vår släktnummerlista som kan väljas i sidomenyn. Vår forskning under åren om de olika vallonsläkterna har bl.a. resulterat i Vallonskivan i fyra generationer. I september 2018 fick den en mycket förbättrad efterföljare, VALLON 5 på USB. Vi kunde då ha stor nytta av Kjell Lindbloms böcker, Nordisk vallongenealogi, som kom ut i två delar 2012 och 2013 samt en del efterföljande kompletteringar till dessa. I oktober 2020 lanserade vi sedan nästa version, betydligt utökad, dvs VALLON 6 som du kan läsa om här.

Vallon 6 och Vallonska rötter

Vår forskning har även resulterat i en hel del skrifter och böcker. Den mest heltäckande av dessa är boken ”Vallonska rötter”, som gavs ut 2016 i samarbete med Sveriges släktforskarförbund. Den innehåller en bred historisk bakgrund, såväl som en översikt över vallonsläkter och råd för vallonforskare. Vid tiden för valloninvandringen hörde Finland till Sverige och de fick en del vallonsläkter. Därför behandlas den delen relativt fylligt.

Det fortsatta arbetet inom vår forskargrupp har bland annat resulterat i lanseringen av VALLON 6 hösten 2020. Den behandlar drygt 155 vallonsläkter och innehåller uppgifter och antavlor om ca 142 000 personer. Närmare information om VALLON 6 får du via länken i sidomenyn och du kan beställa den i webbshoppen.

Du kan också ta del av en fyllig instruktionsfilm på den här länken

Vi har också en inspelad film om boken 

Om du är medlem i Sällskapet Vallonättlingar, kan du se vår inspelade film om vallonforskning. Både den och en hel del annat material finns på våra medlemssidor (kräver inloggning).

Översättning av valloninvandrarnas kontrakt

Under en tid har vi också bedrivit ett projekt för att tolka och översätta originalkontrakten för de invandrade vallonerna på 1600-talet. De finns som handskrivna original på ålderdomlig franska och även nederländska på Riksarkivet. En del av handskrifterna är tolkade till läsbara texter av Kjell Lindblom och andra tidigare, men en hel del kompletteringar har gjorts senare. I projektet har vi tolkat, översatt och sammanställt materialet från den gamla och formella franskan till begriplig svenska.

Projektet resulterade i DVD-skivan Vallonkontrakt, som lanserades vid Släktforskardagarna i Köping 2013. År 2015 lanserade vi en uppdaterad och kraftigt utökad version, Vallonkontrakt 2. Du kan läsa om skivan och hur du kan beställa den här Vallonkontrakt 2.

Här kan du se vårt inspelade föredrag om kontrakten.

Släktnamn från Vallonien och näraliggande områden

Fyllig dokumentation omkring vallonernas namn finns i form av t.ex. böckerna ”Vallonernas namn” av Erik Appelgren och ”Vallonsläkter under 1600-talet” och senare ”Nordisk vallongenealogi”, båda av Kjell Lindblom. Utöver dessa finns det en hel del annan litteratur i vår lista med litteraturtips (länk i sidomenyn), som kan vara intressanta för vallonforskare.

I vår medlemsmatrikel har vi länge använt oss av en släktnummerlista, som upptar en ”grundform” av många vallonnamn som varit aktuella för våra medlemmar.

Under 2019 färdigställde vi en reviderad och betydligt utökad släktlista: Där indikerar vi vilka som har tydligt ursprung i Vallonien respektive en del angränsande områden. Listan finns även i en pdf-version, som innehåller litet kompletterande information, bl.a. en del stavningsvarianter på flera av släktnamnen. Här kan du se den nya listan..

Tips på utländska källor på Internet

Under vårt forskningsarbete och våra resor till Vallonien de senaste åren har vi kunnat ta del av ett ökande antal material som publicerats på Internet. Digitaliseringen av arkivmaterial i Belgien, Frankrike och Nederländerna förbättrar hela tiden möjligheterna att komma vidare med forskningen till tiden före vallonernas ankomst till vårt land.

På den här sidan kan du ta del av en hel del tips och länkar om detta bland annat denna som går till den Belgiska statens arkiv. Vi kompletterar informationen efter hand som nytt kommer fram och vi tar gärna emot tips om sådant du hittar och som saknas på våra sidor.

Hitta till historiska lämningar med Fornsök hos RAA

I nr 2 av vår medlemstidning hade vi en artikel som beskrev hur man hittar till historiska lämningar, bland annat gamla hyttor, bruk och annat, med hjälp av Riksantikvarieämbetets funktion Fornsök. Här kan du läsa artikeln och även få ett större antal färdiga exempel på platser som man kan hitta på det sättet. Beskrivningen och exemplen är framtagna av vår medlem Ulf Fornhammar.

Hjälp till att komplettera forskningen

Var med och bidrag till forskningen om våra vallonsläkter! Kanske just Du har uppgifter om någon släkt eller ett visst område, som inte återfinns i det material vi har tidigare. Har du kanske också information om ättlingar längre fram i tiden än de vi tar upp i VALLON 6? I så fall tar vi tacksamt emot information om det, antingen via e-post till info@vallon.se eller brev till Sällskapet Vallonättlingar, Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg.