Integritetspolicy

Vilka vi är

Sällskapet Vallonättlingar –SVÄ

Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg

Vår webbplatsadress är: https://vallon.se.

 

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

 

EU:s dataskyddsförordning – GDPR

Vi vill informera dig om en förändring gällande hanteringen av dina personuppgifter. Den 25 maj 2018 börjar den nya förordningen att gälla i hela EU. Syftet är att stärka skyddet för personer vid hantering av personuppgifter. Här nedan beskriver vi hur vi sparar och använder din personliga information och vilka rättigheter du har.

Så behandlar vi dina personuppgifter

Vi ser det som en förtroendefråga att dina personuppgifter behandlas korrekt enligt EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) och vill härmed informera dig om behandlingen av personuppgifter med anledning av ditt medlemskap i Sällskapet Vallonättlingar.

Dessa personuppgifter samlar vi in

Vi hämtar in uppgifter direkt från varje medlem. Namn, adress, epost-adress, telefonnummer och födelseår sparas. Dessutom registrerar vi uppgivna släktanknytningar för att underlätta kontakter mellan medlemmar med gemensamma intressen. Uppgifterna uppdateras av utsedd ansvarig inom styrelsen för medlemsregistret. Uppgifterna behålls under hela tiden som medlemskapet löper.

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter

Medlemmarnas namn och postadresser är en förutsättning för föreningsverksamheten. Registrering av dessa uppgifter är därmed ett berättigat intresse, så länge personerna i fråga är medlemmar. Det är också ett sätt för att föreningen ska kunna kommunicera med sina medlemmar och hantera olika angelägenheter smidigt. I medlemskapet ingår årligen fyra nummer av medlemstidningen ”Vallonättlingen”, som skickas ut per post till medlemmarna. För detta förutsätts att föreningen har namn och adress uppdaterade och lagrade. Vi har infört en ungdomsrabatt för ungdomar upp till 25 år vilket förutsätter uppgift om födelseår. Vi gör ibland någon form av medlemsstatistik för att ha som underlag vid t.ex. beslut om hur dokumentation ska publiceras, i pappersform och/eller digitalt, eller andra liknande avvägningar. Detta förutsätter också uppgift om födelseår eftersom det inte sällan är en generationsfråga. Vid vissa tillfällen behöver vi kunna få snabbare och enklare kontakt med medlemmar via e-post. Det är därför önskvärt att vi har uppdaterade e-post-adresser för så många som möjligt. Vi underhåller också en medlemsförteckning i form av en pdf-fil på hemsidan https://vallon.se med namn, adress, telefon, e-post-adress samt släktanknytningar. Den ersätter den tidigare tryckta medlemsmatrikeln och vi kan därmed hålla uppgifterna aktuella på ett betydligt bättre sätt. Syftet är att underlätta kontakt mellan medlemmar med liknande intresse. Förteckningen ligger skyddat på medlemsdelen av hemsidan, dvs där endast medlemmar har tillgång genom inloggning med lösenord. I samband med aktiviteter, som vi arrangerar, kan det finnas behov att snabbt komma i kontakt med medlemmar. För detta ändamål är det önskvärt att vi har tillgång till aktuell uppgift om telefonnummer, i första hand mobilnummer. När man ansöker om medlemskap accepterar man lagring av uppgifter enligt beskrivningen ovan.

Rättande och utlämnande av personuppgifter

Medlem kan begära att personuppgifter rättas, raderas eller blockeras genom att kontakta oss. Ett formulär för uppdateringar finns på vår hemsida https://vallon.se. Uppdateringar kan också meddelas via e-post till info@vallon.se eller på annat lämpligt sätt. Radering av personuppgifter innebär dock avslutat medlemskap i Sällskapet Vallonättlingar.

Cookie-filer

Om du besöker vår inloggningssida kommer vi att sätta en tillfällig cookie för att undersöka om din webbläsare accepterar dem. Denna cookie innehåller inga personuppgifter och den försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Vilka vi delar dina data med

Vi delar inte vår data med någon annan part.

Hur länge vi behåller era uppgifter

För användare som registrerar sig på vår webbplats sparar vi även de personuppgifter de anger i sin användarprofil. Alla användare kan se, redigera eller radera sina personuppgifter när som helst (med undantaget att de inte kan ändra sitt användarnamn). Även webbplatsens administratörer kan se och redigera denna information.

Vilka rättigheter du har över dina data

Om du har ett konto eller har skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Vart vi skickar dina uppgifter

Kommentarer från besökare kanske kontrolleras via en automatiserad tjänst för detektering av skräppost.