Artikelnr Meuse Kategori

Från dalgångarna kring Meuse till Östersjöns stränder

Från dalgångarna kring Meuse till Östersjöns stränder skildrar vallonernas migration under tidigt 1600-tal ur de berörda hemorternas historiska perspektiv.

Vad fick dem att lämna hemorten och bege sig till ett okänt land långt i norr? Vad skilde de olika migrationsområdena åt? Hur påverkades de av de samtida politiska motsättningarna i sin hemort?

50,00kr

Beskrivning

Det är titeln på en intressant artikel som har publicerats i tidskriften De la Meuse à l´Ardenne, nummer 43, 2011. Den är författad av den belgiske historieläraren Matthieu Similon och skildrar vallonernas migration under tidigt 1600-tal ur de berörda hemorternas historiska perspektiv.

Vad fick dem att lämna hemorten och bege sig till ett okänt land långt i norr? Vad skilde de olika migrationsområdena åt? Hur påverkades de av de samtida politiska motsättningarna i sin hemort? Genom bidrag ur Gunnar och Barbro Hübinettes fond har det blivit möjligt att översätta och låta trycka denna artikel som ett fristående särtryck.

Lars Hansén har översatt och utarbetet häftet. En mycket bra och trevlig sammanfattande beskrivning. Totalt 16 sidor i A4-format och med färgbilder.