Välkommen till Sällskapet Vallonättlingar

Aktuellt

Temalördag 19 mars om Släktnamn, patronymikon och tillnamn

Lördag 19 mars medverkar vi på en temadag hos Genealogiska föreningen om släktnamn, patronymikon och tillnamn. Delar av vår forskargrupp håller avsnittet ”Vallonnamn – exempel och utmaningar i vallonforskningen” klockan 12:30 – 13:30.

Ytterligare information finns på Genealogiska föreningens hemsida https://www.genealogi.net/.

Sällskapet Vallonättlingars Årsmöte 15 mars

Tisdag den 15 mars klockan 18:30 håller vi vårt ordinarie årsmöte.

Mötet kommer att hållas på nätet med programmet Zoom (länk skickas c:a en vecka i förväg till anmälda deltagare). Inbjudan till mötet, verksamhetsberättelse och övriga detaljer har distribuerats tillsammans med vår medlemstidning Vallonättlingen nr 1 i mitten av februari. Materialet finns även på sidan för inloggad medlem (se menyvalet Medlemssidor).

Alla medlemmar hälsas mycket välkomna!

Lördagen den5 februari anordnade sex rikstäckande
släktforskarföreningar återigen en digital släktforskardag.

Du kan se hela programmet med videomöten och inspelade föredrag om du klickar här.   Att delta i släktforskardagen var avgiftsfritt men man behövde anmäla sig i förväg. Anmälda deltagare har fått länkar även till det som spelades in under dagen och kan se på dessa till 31 mars.

Bli medlem

Under ”Medlemskap” kan du läsa om vad medlemskap i Sällskapet Vallonättlingar innebär. Du kan läsa vår informationsfolder på svenska eller in english och köpa ett medlemskap i vår webbutik.
Under ”Om oss” finns information om vår styrelse och info om vår lokal.

Vi är en rikstäckande förening och har ett tusental medlemmar. Vår lokal finns nu i ”Gamla Marabou” i Sundbyberg. Där finns också Sveriges Släktforskarförbund (vi är medlemmar) och Genealogiska Föreningen.

Vi ordnar medlemsträffar, studiebesök och utflykter flera gånger per år. Numera har vi också återkommande träffar på nätet.

Vi ger ut medlemstidningen Vallonättlingen kvartalsvis. Där har vi historiska artiklar, referat från våra träffar och många intressanta tips.
Vi ordnar resor till Belgien med några års mellanrum – senast 2016. Anmäl gärna ditt intresse att delta i kommande resor!

Är du redan medlem kommer du åt medlemssidorna under ”Medlemssidor”.  Du måste logga in för att läsa dessa. Som medlem får du förmånligare priser på en del av våra produkter. I uppdateringsformuläret kan du meddela ändrad adress mm till oss.

Aktiviteter

Vi ordnar många olika aktiviteter för medlemmarna, både resor, utflykter, föredrag, forskningsträffar och annat. Du kan läsa mer om de senaste här.
– Ett flertal planerade aktiviteter har ställts in ända sedan i mars 2020 på grund av pandemin, men vi har i stället ordnat ett antal Zoom-träffar på nätet. Under september 2021 anordnade vi dock en utflykt till Söderfors bruk med mycket gott deltagande. Därefter har vi åter övergått till träffar på nätet pga pandemin.
– Vi arrangerade, tillsammans med fem andra rikstäckande föreningar, en Digital släktforskardag i oktober 2020 – ett kostnadsfritt, släktforskarevenemang på nätet. En liknande genomfördes i april 2021 och nu planerar vi en liknande dag lördag 5 februari 2022.

Så snart pandemin släppt greppet kommer vi att ordna ”vanliga” träffar igen, inte minst resor och utflykter. Även resor till Belgien.

Vallonhistorisk översikt

En kort historisk översikt litteraturtips med vallonanknytning  finns under ”Vallonhistorik”.

Där beskriver vi bakgrunden till att vallonerna rekryterades till Sverige av Louis de Geer och Welam de Besche under 1600-talet. Du kan läsa om deras liv inom olika delar av Sverige. Här finns lista över vallonsläkter med varianter på namnen och bakgrund.

Vallonernas språk och dialekter på den tiden är ett intressant ämne som vi också behandlar.

Järnhanteringen och dess metoder beskrivs, liksom några kända bruk med vallonbakgrund. Även en översikt över vallonernas yrken finns här.

Artikeln om vallonerna i Norra Uppland kan du läsa, om du trycker på bilden här intill.

Släktforskning om valloner

Här finns en översikt över vår vallonforskning. Vi ger även beskrivning av vårt arbete med släktdatabasen VALLON 6, som är vår mest kända och uppskattade  ”produkt” med antavlor och levnadsuppgifter om över 140 000 personer med vallonbakgrund. Där får du som släktforskare en mycket uppskattad hjälp.

Du kan också gå igenom vår lista med släktnamn, där vi klarar ut vilka som har vallonsk eller annan bakgrund.

Vi har gjort tolkningar och översättningar av ett stort antal av vallonernas originalkontrakt och en del andra handlingar från 1600-talet på Vallonkontrakt 2. Dessutom har vi tagit fram egna böcker och skrifter samt ger många tips om annan dokumentation och även om forskningsmaterial på Internet.

Under senare tid har vi även hållit en-dags utbildning för intresserade medlemmar.