Litteraturtips om valloner

Litteraturtips

En ganska omfattande litteratur finns om vallonerna i Sverige. Vi kan dela in litteraturtipsen i följande områden:

Du kan söka efter litteratur och skrifter i LIBRIS – det nationella biblioteksdatasystemet. Du kan också söka äldre litteratur hos antikvariatens sökfunktion.

Allmänt, skönlitteratur

 • Bylock, Maj: Flykten till järnets land / illustrationer av Katarina Strömgård. – Raben & Sjögren, 1999
 • Bylock, Maj: Den svartes hemlighet / illustrationer av Katarina Strömgård. – Stockholm : Rabén & Sjögren, 2000
 • Bylock, Maj: Spöket på Örneborg / illustrationer av Katarina Strömgård. – Stockholm : Rabén & Sjögren, 2001
 • Bylock, Maj: Klockan och döden / illustrationer av Katarina Strömgård. – Stockholm : Rabén & Sjögren, 2002
 • Daedalus, Tekniska Museet: Svenskt järn under 2500 år (Tekniska Museets årsbok 1997)
 • Nergård, Maj-Britt: romanserie Fransosen (1983), Fransosernas barn (1985), Den okände karolinen (1986), Stenens hemlighet (1988)

Litteratur - (ej släktutredningar)

  • Alnebring, Gunnar & Larsson, Gösta: Österlövsta, glimtar från skilda tider. Tierp 1956.
  • Alpsjö, Leif o Holmström, Jarl: Byss-Calle. Gävle 1989.
  • Appelgren, Erik:Vallonernas namn. Stockholm 1968.
  • Backlund,Ann-Charlotte (red): Boken om Bergslagen resa i en levande historia. Stockholm 1988.
  • Berg, Bjarne: Vallonernas spår. Vasa 1998.
  • Boethius, Bertil: Gruvornas,hamrarnas och hyttornas folk. Den svenska arbetarklassens historia, del 11. 1951.
  • Collin, Karin: Den stora spinnrocken, sägner och tidsbilder kring Iggesunds Bruks historia. Uppsala 1935.
  • Dahlgren, E W: Louis De Geer 1587-1652. Hans lif och verk, del 1-2. Uppsala 1923.
    – De uppländska bruken Österby, Forsmark, Leufsta o Gimo under äldre tider (in till) 1627. Från Med hammare och fackla vol. 1 1928, s 1-88.
   • – Kolböndernas sammansvärjning vid Lövsta 1718. Från Med hammare och fackla vol. 2 1930, sf1-20. Stockholm 1930.
   • – Huru Carlholms bruk kom till. Från Med hammare och fackla vol. 4 1932, s 172-195.
  • Douhan, Bernt: Arbete, kapital och migration. Uppsala 1985.
    – Vallonerna i Sverige. Från Fataburen 1981, s 66-90.
   • – Bruk i Uppland. Skrifter från Dannemora Bergslag 1. Uppsala 1990.
  • Florén, Anders: Vallonskt järn. Industriell utveckling i de södra Nederländerna före industrialiseringen. Uppsala 1998.
  • Florén, Anders & Ternhag, Gunnar (red): Valloner – järnets människor. Hedemora, Uppsala 2002.
  • Helmfrid, Björn: ”De på stenhuset”: Studier från Holmens bruk…. Norrköping 1959.
    – Norrköpings stads historia 1568-1719. Norrköping 1963-1971.
   • – Tre sekler med Häfla bruk. Linköping 1989.
   • – Sonstorp: det gamla järnbruket vid Emmaån. Norrköping 1990.
   • – Kring Louis de Geer och Carl Emmerick: två refuserade kulturartiklar. Norrköping 1994.
  • Hillgren, Bror:Från Tierp. Stockholm 1924.
    – Min släkts historia. Stockholm 1923.
   • – Några vallonsläkter och Delsbosläkter. Stockholm 1919.
   • – Några anteckningar om vallonerna vid Upplandsbruken. Landskrona 1929.
  • Hjord, Bengt (red):Bland bergsmän och bruksfolk, Sveriges Släktforskarförbunds årsbok. Västervik 1991.
  • Hållander, Tore:Vägen in i sockenkyrkan. De uppländska vallonernas religiösa assimilation 1636-1693. Uppsala 1999. Avhandlingen kan hämtas som pdf-fil på denna länk.
  • Isaksson, Olof: Vallonbruk i Uppland-människor och miljöer. Finland 1995.
    – Vallonbruksminnen, En bok för alla. Viborg, Danmark 1998.
  • Jansson, E Alfred: Bergsbruken i det forna Gripsholms län.Uppsala 1952.
    – Ortala bruk. Från Med hammare och fackla 1947.
  • – Överums bruks historia. Överum 1955.
 • Janson, Sverker o Janson, Bengt (red): Forsmarks Bruk – En uppländsk herrgårdsmiljö. Stockholm 1984.
 • Kilbom, Karl: Stockholm 1958.
 • Larsson, K Sune: Arbetare och arbetsförhållanden i järnhanteringen i en bergslagssocken (By sn) under 1800-talet. Avesta 2002.
 • Lindblom, Kjell:Vallonsläkter under 1600-talet, del I. Stockholm 1989.
   – Vallonsläkter under 1600-talet, del II. Stockholm 1990.
  • – Vallonsläkter under 1600-talet, del III. Stockholm 1992.
 • Malmberg, E: Strömsbergs bruks historia. Stockholm 1917.
 • Meyerson, Åke: Vapenindustrierna i Arboga under äldre Vasatid. Stockholm 1939.
 • Molin, Harry: Carlholms bruks bok. Stockholm 1950.
 • Monie, Vilhelm: Minnen från Leufsta bruk 1900-1927.Sollentuna 2001.
 • Nergård, Maj-Britt: Mellan krona och marknad: utländska och svenska entreprenörer inom svensk järnhantering från ca 1580 till 1700. Stockholm 2001.
 • Norrby, Jonas: När Forsmark brann. Örebro 1984.
 • Nyberg, V: Gamla järnbruk i Medelpad. Sundsvall 1950.
 • Olsson, Jan: Arbetare och deras familjer vid de De Geerska bruken i Norduppland. 1749-års längd. Vallentuna 1995. 1762-års längd. Vallentuna 1997.
 • Pehrsson, Per: Ur Österby bruks o vallonernas krönika. Från Upplands fornminnesförenings årsskrift 1899, s 1-126.
 • Pettersson, Jan-Erik (red): Daedalus: Tekniska museets Årsbok, årg 65 (1997)
   – Svenska järn under 2500 år: från gruvpigor och smedsdrängar till operatörer. Stockholm 1996.
 • Rahmström, Henning: Bidrag till biografi om valloner. Stockholm 1963
 • Sjöberg, Sven: Rysshärjningarna i norduppland. Östervåla 1976.
  – Rysshärjningarna i Roslagen. Stockholm 1981.
  – Söderfors. Stockholm 1956.
 • Steen, Birger:Baronernas Leufsta. Stockholm 1966.
 • Sveriges Släktforskarförbund: Bland bergsmän och bruksfolk, årsbok 1991. Västervik 1991.
 • Sällskapet Vallonättlingar: Vallonska rötter. Sveriges släktforskarförbund 2016.
 • Tegelsmora Hembygdsförening: TOBO BRUK genom tiderna. Tierp 1997.
 • Thörnvall, Folke (red):Leufsta ett gammalt upplandsbruk. Tierp 1985.
 • Utterström, Gustaf (red):Iggesunds Bruks historia 1685-1985, del I-II. Iggesund 1984.
 • Wahlund, Sten (red): Sveriges Släktregister, Bjuråker, Delsbo o Norrbo sn. Stockholm 1949.
 • Vallonättlingen:Sällskapet Vallonättlingars medlemsblad. Stockholm 1943-.
 • Åberg, Kjell:Två tusen svenska hamrar och järnbruk, anlagda 1540-1870. 1:a uppl 2001.

Litteratur - Tryckt eller duplicerat material, uppställd per släkt

För att söka i stora tabeller som denna så börjar du att skriva i sökrutan och allteftersom du skriver så tar tabellen fram de relevanta raderna. Om du till exempel ska söka på ”Dandenell” så redan efter du skrivit ”dan” så har den hittat 3 rader. Du kan också själv välja hur många rader du vill se på första sidan och längst ner bläddrar du till nästa sida

SläktLitteratur
AnjouAnjou, A: Den vallonska slägten Anjou jämte förgreningar. Eksjö 1902.
AnjouLijsing, P M: Sl. Anjou. Från Hundare och Skeppslag. Norrtälje 1942, 1945.
AnjouSläkten Anjou. Vallonättlingen nr 3 1951.
AnjouKilbom, Karl: Vallonerna. Stockholm 1958.
AnjouLindqvist, Hilding: Gusumgrenen och Harögrenen av vallonsläkten Anjou. Vallonättlingen, nr 3, 1992. Stockholm.
de BescheElgenstierna, Gustav: Den introducerade svenska adelns ättartavlor.
de BescheKilbom, Karl: Vallonerna. Stockholm 1958.
de Beschede Flon, Erland: Släkten de Besche. Visby 2014.
BilockGranåsen, Erland: Vallonättlingen, nr 2, 1994. Stockholm.
BirathKjelldorff, Bertil I W: Hammarmederna Birath – några tidiga data. Vallonättlingen, nr 2, 1991. Stockholm
BlankVallonsläkten Blanck i Sverige. Vallonättlingen nr 3 1979.
BlavierTonnquist, Gunnar: Vallonättlingen, nr 4, 2004 o nr 1, 2005. Stockholm.
BoevieSvenska Släktkalendern: 1938.
BoevieSwartz, Erik C:son: Genealogica gothica, sl. Boivie-Beve, band II:hft 5. Stockholm 1935.
BonnevierLeijonhufvud, K: Ny Svensk släktbok, sl. Bonnevier och Gilljam. 1906.
BonnevierKilbom, Karl: Vallonerna. Stockholm 1958.
BonnevierKjelldorff, Bertil I W: Tidiga led av släkten Bonnevier. SoH, nr 2, 1992. Stockholm och Vallonättlingen nr 4, 1993. Stockholm.
BossardOlsson, Jan: Släkten Bossard (Boussard) med släkten Bössa. Vallentuna 2002.
BoudrySvenska Släktkalendern: 1893.
BoudryEklund, Bengt: Vallonättlingen, nr 1-3, 1996. Stockholm.
BoudryTorstenson, Rune: Rapport från Virelles – de svenska Boudriernas hemort. Vallonättlingen, nr 4, 1996. Stockholm.
Bovin (Boveng)Lindblom, Kjell: Två hundra år med vallonsläkten Bovin. Stockholm 2002.
Clement BredaLindblom, Kjell: Om vallonsläkten Clement Breda. Vallonättlingen, nr 1, 2001. Stockholm.
de CoeurLindblom, Kjell: Vallonättlingen, nr 1, 1997. Stockholm.
DandenellSvenska Släktkalendern: 1912, 13, 15-16, 27, 36, 62, 74.
DandenellGunnarsson, Ingvar: Vallonsläkten Dandenelle: släktforskning och släkthistoria. Örebro 2004.
DouhanHillgren, Bror: Anteckningar om sl. Douhan, Sporrong, Tillman. Stockholm 1931.
DrouggeFryxell, Jörgen. Vallonsläkten Drugge. Vallonättlingen, nr1-3, 2002. Stockholm.
DuboisÖrnberg, Victor: Svenska ättartal, XI s 146. sl Dubois.
DuboisSvenska Släktkalendern: 1962, 1974.
DuboisBerggren, Ulf: Tunabergare 1600-1800. Södertälje 1987.
FalleijKjelldorff, Bertil I W: Vallonsläkten Falleijs ursprung. Vallonättlingen, nr 2, 1990. Stockholm.
Fassin (Fassing)Kjelldorff, Bertil I W: Fasin eller Fassing – en vallonsk masmästarsläkt. Vallonättlingen, nr 4, 1997 och nr 1, 1998. Stockholm.
de FlonPursche, Werner: De äldsta svenska leden. SoH nr 3 1976. Stockholm.
de Flonde Flon, Erland: Vallonen Jean Constant de Flons ättlingar. Visby 2006.
de Flonde Flon, Erland: Brukspatron Gillius de Flons ättlingar. Visby 2011.
FrumeriePemer, Anders: Om vallonsläkten Frumerie. Vallonättlingen, nr 2, 2001. Stockholm.
GarneijSörensson, Staffan: Svenska smedsläkter, häfte nr 1, sl. Garneij. Bromma 1995.
De GeerElgenstierna, Gustav: Den introducerade svenska adelns ättartavlor.
De GeerKilbom, Karl: Vallonerna. Stockholm 1958.
GevertKilbom, Karl: Vallonerna. Stockholm 1958.
GevertHedenberg, Örjan: Svenska Smedsläkter, nr 6 o 8. Bromma 1998-99.
GiersAsplund, Gustaf: Släkten Giers (Gjers). Genealogiska Föreningens släktböcker 5. Gävle 1943.
GoffengKilbom, Karl: Vallonerna. Stockholm 1958.
GoffengRenè Gauffin: Släkten Gauffin i Finland härstammar från Österby. Vallonättlingen, nr 3, 1992. Stockholm.
GoffengLindblom, Kjell: Tvåhundra år med vallonsläkten Goffin. Stockholm 2003.
Guillaume / GilljamGeber, Stig, Lindblom, Kjell och Olsson, Jan: Två hundra år med vallonsläkten Gilljam. Sällskapet Vallonättlingar 2006
HerouKjelldorff, Bertil I W: Släkterna Hero/Herou i tidiga led. SoH, nr 3-4, 1994. Stockholm och Vallonättlingen, nr 1-4, 1994. Stockholm..
HubinetKilbom, Karl: Vallonerna. Stockholm 1958.
HubinetSällskapet Vallonättlingar: Vallonsläkten Hubinet. Stockholm 2006.
LemmensBerg, Bjarne: Vallonernas spår. Vasa 1998.
LemoineSundberg, Emil: Vallonsläkten Lemon. I Genealogiska Föreningens arkiv.
LemoineDandanell, Ingvar: Vallonsläkten Lemoine i södra Dalarna och Gästrikland på 1600-1700 talen. Vallonättlingen nr 1-2 1989. Stockholm.
LemoineHammerman, Staffan: Vad hette han – Jean Persson…?Gouise?de Ruar? – Nej, LeMoine. Vallonättlingen, nr 1, 1995. Stockholm.
MartinellKilbom, Karl: Vallonerna. Stockholm 1958.
MartinellMartinelle, Ottomar: Släkten Martinell, släktutredning i kopia hos GF, redigerad och sammanställd av Lennart Zielfelt 1973.
de MorgnyWester, Claes-Erik: De rörliga företagarna Mornie. Artikel i Vasabladet 12 mars 1977.
de MorgnyBerg, Bjarne: Vallonernas spår. Vasa 1998.
de MorgnyBerg, Bjarne: Resumé över vallonsläkten de Morgny under 1600-talet. Vallonättlingen, nr 3, 2001. Stockholm.
de NisLindblom, Kjell: Vallonättlingen, nr 2, 1995. Stockholm.
Oudart (Audar)Berggren, Ulf: Tunabergare 1600-1800. Södertälje 1987.
ParmentBerg, Bjarne: Vallonernas spår. Vasa 1998.
PersonnePersonne, John-Eric: Personne - Vallonsläkten från Forsmarks bruk. Vallonättlingen nr 2 1976. Stockholm.
PietteFreij, Donald: Vallonsläkten Piette. Vallonättlingen, nr 1, 2004. Stockholm.
PiraLijsing, P M: Sl. Pira. Från Hundare och Skeppslag. Norrtälje 1942, 1945
PousetteSvenska Släktkalendern: 1963, 1974.
RobbertLijsing, P M: Sl. Robbert. Från Hundare och Skeppslag. Norrtälje 1942, 1945
de la SarlandeGranåsen, Erland: En mer komplett utredning av släkten de la Sarlande. Vallonättlingen, nr 1, 1994. Stockholm.
SporrongHillgren, Bror: Anteckningar om sl. Sporrong, Tillman, Douhan. Stockholm 1920.
SporrongLindblom, Kjell: Två hundra år med vallonsläkten Sporrong. Stockholm 1999.
Thaillard / le TheatreLindblom, Kjell. Ett par vallonsläkter från Fellingsbro socken. Vallonättlingen nr 4 1984.
TillmanHillgren, Bror: Anteckningar om sl. Tillman. Landskrona 1917.
TillmanHillgren, Bror: Anteckningar om sl. Sporrong, Tillman, Douhan. Stockholm 1920.
TillmanHillgren, Bror: Några anteckningar om vallonerna vid Upplandsbruken (sl Tillman). Landskrona 1929.
TillmanOlsson, Jan: Vallonsläkten Tillman från Lövsta bruk (3:e upplagan). Vallentuna 2006.
TissierJohan Tissie´s arvshistoria. Vallonättlingen, nr 2-3 1957. Stockholm.
TolletWilksman, Atle: Släktbok del I, släkten Tollet. Helsingfors 1912-16.
de Try / de Trijde Trier Almén, Ingemar: Henrik de Trij och hans släkt, SoH, nr 3 1976. Stockholm.
de Try / de Trijde Flon, Erland: Henrik de Trys ättlingar. Visby 2013.
de ValBidrag till släkten de Wahls genealogi, SoH, nr 2 1958. Stockholm.
WerdierMöller, Sten: Släkten Werdier från Frankrike. SoH, nr 3-4 1990, Stockholm.