Länkar och Tips

Länkar och tips för oss vallonintresserade.

Facebook-gruppen Vallonättlingar

Vi startade gruppen ”Vallonättlingar” redan 2009, men det är först på senare år vi tagit tag i den mera medvetet. Nu finns tydliga regler för att hålla god ton och diskutera vallonforskning och historia. Gruppen har god tillväxt och har nu några tusen medlemmar. Man behöver inte vara medlem i Sällskapet Vallonättlingar för att delta där, men givetvis ser vi gärna att man blir det också. Du når gruppen via ”knapparna” i huvud och fot här på hemsidan.

Vallongillen

På sidan vallongillen skriver vi om vallongillen som idag är verksamma. Vallongillen är lokala föreningar med liknande inriktning och intressen som Sällskapet Vallonättlingar och med naturliga kontakter och samarbetsformer centralt – regionalt.

Länktips

Under sidan länktips finns till genealogi, allmän och vallonsk, genealogi i Belgien, Belgien – myndigheter och turism, Svenska vallontrakter och turistinformation, järnframställning-historiskt och modernt samt övrigt av intresse.

Andra tips

Andra tips länkar till närliggande verksamheter och intresseområden för oss.

Utländska tips

Under utländska källor ligger ett antal länkar till utländska sidor på nätet som har med valloner att göra. Bland annat till Belgiska folkräkningar.

Litteraturtips

Under litteraturtips finns bland annat tips om skönlitteratur, släktutredningar och annat vallonrelaterad information.