Stadgar

Nedan finns stadgar för Sällskapet Vallonättlingar. Du kan söka i pdf:en genom att trycka på förstoringsglaset. För att få det större och zooma in trycker du på + eller automatisk zoom. Du kan också trycka längst upp till höger, på de dubbla pilarna, för att få upp olika verktyg, som bland annat ger dig möjlighet att ladda ner stadgarna.