Rättningar till Vallonkontrakt 2

Här lägger vi in rättningar av felaktigheter som upptäckts efter skivans utgivning. Vi ber alla som upptäcker felaktigheter eller tveksamheter att kontakta oss om detta, så att vi kan komplettera rättningarna efter hand. Det gäller naturligtvis även tips och förslag som kan komma fram vid studier av skivans innehåll.

  • Kontrakt 6-1. Fotnot. Cette formule indique probablement le taux de change à appliquer : les ouvriers seront payés en monnaie suédoise « rixdaller », mais prévoient dans le contrat d’être payés á un certain taux par rapport à la monnaie qu’ils connaissent, le « patar ».
  • Kontrakt 13. Transkribering: « …douze sols p(a)r corde de bois de huict piedz entre deux tailles… » Översättning ska vara: « …tolv sols per stavrum för ved av åtta fots längd…”
  • Kontrakt 23. Den franska texten ”le trentiesme jour du moys de janvier mil six cent vingt” har råkat bli översatt med ”den 39 dagen i månaden januari 1621”. Rätt översättnig ska vara ”den trettionde dagen i januari, 1620”.
  • Kvittens 42-20. Transkribering: ”aux forgeons”. Översättning ska vara: ”till smeder”
  • Kontrakt 051 5-6: Transkribering: …et residence du Sr Chasnoinne Geere, sieze sur les encloistres St Denys en Liege…
    Översättning: …och residens för Herr kaniken de Geer beläget i klostret St Denis i Liège…
  • Nr 096_2 /Brev/ ska vara: Brev (ofullständigt) från Toussaint Marchand till brorsonen Laurent de Geer.
  • Kontrakt 129. Transkribering: ”…le dalre a trente patars et demy…” Översättning ska vara: ”…dalern ska motsvara 30 ½ patars…”
  • Kontrakt 131. Transkribering: « et Leonard Le Scriuy maistre charpenthier, partye soy fort faisant pour deux auttres seruiteurs, lequel dit Leonard (comme dit est) soy fait fort et s’oblige de les enmenner et faire trauailler auec luy »