Vad är Sällskapet Vallonättlingar

Sällskapet Vallonättlingar (SVÄ) bildades 1938. Dess syfte är att sprida kännedom om de invandrare som kom från Vallonien eller Sedan-området i Frankrike och deras betydelse för vårt lands ekonomiska och kulturella liv. Sällskapet Vallonättlingar bidrar till forskningen inom detta område och samlar även medlemmarna till olika former av samvaro. Sällskapet Vallonättlingar skapar kontakt med enskilda forskare och institutioner i invandrarnas hemregioner och har nära samarbete med Belgiska ambassaden i Sverige.

Alla som har intresse av att stödja vår verksamhet är välkomna som medlemmar. För närvarande är vi över 1000 personer – de flesta från Sverige, några från Norden och andra länder.

Sällskapet Vallonättlingar arrangerar olika aktiviteter för medlemmarna. I den årliga planeringen ingår studiebesök och utflykter, huvudsakligen inom landet, föredrag och digitala medlemsmöten. Vid ett flertal tillfällen har resor till Belgien, främst den vallonska delen och till Sedan-området i Frankrike genomförts. Sällskapet Vallonättlingar publicerar släktträd och forskningsresultat i medlemstidningen Vallonättlingen, i böcker och digitalt

Sällskapet Vallonättlingar är medlem i Sveriges Släktforskarförbund.

Du kan läsa och/eller hämta vår informationsfolder här.

You can read and / or download our information folder in English here.

Du kan läsa och/eller hämta våra stadgar här.

Vi finns även på Facebook med gruppen som heter Vallonättlingar. Du når den genom ”knapparna” i huvud och fot på denna hemsida.

Om du klickar på den här länken, kan du se en liten film om vår bakgrund och verksamhet och närmare om medlemskapet.

Här finns vi

Sedan mitten av april 2019 finns Sällskapet Vallonättlingar i anslutning till Sveriges Släktforskarförbund och Genealogiska Föreningen i lokaler i det s.k. Marabou-huset i Sundbyberg.

Vår adress är: Sällskapet Vallonättlingar, Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg.

De nya, gemensamma lokalerna ligger på promenadavstånd från Sundbybergs station. Hit leder både tunnelbanans Blå linje och flera bussar (linje 196 och 512 har hållplats alldeles intill) och dessutom har tvärbanans linje 22 hållplats Bällsta bro i närheten. Ett antal parkeringsmöjligheter finns i trakten.

Som medlem är Du välkommen att besöka oss och ta del av det forskningsmaterial som finns. Vi har inte fast bemanning i lokalen, så kontakta oss i förväg.

 

lofstrom entre

Medlemsavgifter är för 2022:

  • Fullbetalande vuxen medlem betalar per år 220 kronor
  • Fullbetalande ungdom till 25 år betalar bara 110 kronor per år
  • Familjemedlem, dvs ytterligare medlem i samma hushåll som en fullbetalande medlem, betalar 100 kronor
  • För utlandsboende tar vi ett utlandstillägg på 50 kronor per år för att täcka de högre kostnaderna.

Familjemedlem får ej egna utskick av tidning etc, men har annars samma status.

Om du förlänger ditt medlemskap via betalning nedan glöm inte att uppge ditt namn, medlemsnummer samt att det rör förlängning av medlemskap. Du kan också förlänga det via vår webbutik

Inbetalning:

Du kan köpa medlemskap i vår webbutik eller fylla i vårt medlemsformulär och sedan betala enligt nedan.

Avgiften betalas lämpligen in på vårt Plusgirokonto, 15 73 47 – 6.
Sällskapet Vallonättlingar, Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg.

Man kan även betala medlemskap och annat med Swish. Nummer 123 430 79 06.

Det går också bra att betala via SWIFT till:
IBAN SE52 9500 0099 6042 0157 3476 i NORDEA Bank AB,
SE-105 71 Stockholm, SWIFT-adress NDEASESS

Styrelsen

Anders Herou, Ordförande

ansvarar för webbsidorna

E-postadress: anders.herou@vallon.se

Jan Olsson, Kassör

ansvarar för medlemsregister och släktforskning

E-postadress: jan.olsson@vallon.se

Anne-Marie Asp, Ledamot

ansvarar för aktiviteter och släktforskning

E-postadress: anne-marie.asp@vallon.se

Claes Eliason, Ledamot

ansvarar för arrangemang och ambassadkontakter

E-postadress: claes.eliason@vallon.se

Lars Hansén, Ledamot

ansvarar för släktforskning och vallonhistoria

E-postadress: lars.hansen@vallon.se

Robert Mattson, Ledamot

ansvarar för släktforskning och vallonhistoria

E-postadress: robert.mattson@vallon.se

Solveig Persson, Ledamot

ansvarar för aktiviteter

E-postadress: solveig.persson@vallon.se

Björn Blom, Suppleant

Sekreterare

E-postadress: bjorn.blom@vallon.se

Stig Geber, Suppleant

ansvarar för släktforskning och är ansvarig utgivare

E-postadress: stig.geber@vallon.se

Ida Hane-Sahlin, Suppleant

är redaktör för medlemstidningen

E-postadress: ida.hane-sahlin@vallon.se

Ingrid Wikén Bonde, Suppleant

ansvarar för forskning

E-postadress: ingrid.wiken.bonde@vallon.se

Carolina Weslien, Suppleant

Sociala medier, medlemskontakter

E-postadress: carolina.weslien@vallon.se

Kjell Lindblom, Adjungerad

Vallonforskning

E-postadress: kjell.lindblom@vallon.se