Yrkesbenämningar

I Appelgrens bok ”Vallonernas namn”, finns en förteckning över ett antal typiska yrkesbenämningar bland de invandrade vallonerna, dels på svenska och dels med deras ursprungsbenämning, växlande från franska, holländska, tyska och svenska. Beskrivningen ovan av järnframställningen ger en bakgrund till benämningarna, varav vissa förekommer som del i släktnamn.

Yrkesbenämningar
Svensk benämning
 • smältmästare
 • smältardräng
 • mästersven
 • masmästare
 • bokare, malmslagare
 • lodgjutare
 • formare (gjutare)
 • skogshuggare
 • hovslagare
 • timmerman
 • oxkörare
 • bälgmakare
Ursrpungsbenämn.
 • maître affineur
 • valet affineur
 • faiseur de pièce
 • maître fondeur
 • bocqueur
 • grenadeur
 • formeur
 • coupeur de bois
 • maréchal
 • charpentier
 • bouti
 • souffletier
Svensk benämning
 • räckarmästare
 • räckardräng
 • kolgosse
 • uppsättare
 • masugnsarbetare
 • kanonarbetare
 • kolare
 • hjul-, vagnmakare
 • plåtsmed
 • körare
 • murare
 • kolbärare
Ursrpungsbenämn.
 • maître marteleur
 • valet marteleur
 • goujar
 • chargeur
 • forgeron
 • canonier
 • charbonniier
 • charlier
 • platineur
 • charretier
 • masson
 • porteur de charbon

Om du klickar på den här länken, så kan du se en liten film om några av de litet speciella yrken som några av vallonerna hade.