80-årsjubileum på Gimo herrgård 2018

Sällskapet Vallonättlingar firade 80-årsjubileum på Gimo herrgård 2018