Tips från närliggande verksamheter

Nedan finns andra tips från verksamheter som är närliggande till Sällskapet Vallonättlingars verksamhet och sådant som kan vara intressant för släktforskare. Glöm inte att titta på filmen nedan om Jernets Fångar. Det kan finnas bilder från utflykter/resor som vi gjort i vårt Galleri

Föreningen Österby Herrgårdsspel

Jernets Fångar – har spelats sedan 1989!

Välkomna till Jernets Fångar – en teaterföreställning om de människor som levt med järnhanteringen, i arbete och drömmar, dramatik och komik, med sång och dans, framfört av en ensemble med aktörer från åtta till åttio år. 

Teatergruppen i Österbybruk, Österby herrgårdsspel, har varit verksam i mer än tjugo år och uppfört en rad teaterpjäser skrivna speciellt för gruppen. Musik och dans har alltid varit ett genomgående inslag i föreställningarna. Spelplatserna är befintliga byggnader med historisk klangbotten, som den gamla Vallonsmedjan från 1600-talet där just Jernets Fångar utspelas varje sommar sedan 1989.

Syftet med teaterverksamheten är att gestalta människorna i historien, med tal, musik, dans och genom att låta de autentiska miljöerna framträda. Man hoppas, att vi härigenom bidrar till att hålla historien levande för dem som idag bor i bruksorterna. För Dig som är vallonättling ger spelet förhoppningsvis en ytterligare dimension i förståelsen av förfädernas liv.

I samband med föreställningen kan Ni naturligtvis njuta av den intressanta bruksmiljön, se utställningen om Bruno Liljefors, äta en måltid på Wärdshuset Gammel Tammen och fika i  teatercaféet. Man kan också kombinera teaterbesöket med en guidad visning av Vallonsmedjan, bruksmiljön eller gruvmiljön i Dannemora. Längst ner på denna sida finns dokumentärfilmen ”Jernets fångar”

Genealogiska Föreningen

Rikstäckande organisation för allmän släktforskning. Omfattande arkiv och kunnande. Genealogiska Föreningen har mera information (även öppettider) på sin hemsida.

Sveriges Släktforskarförbund

Sveriges Släktforskarförbund är en riksorganisationen för släktforskare. Långt över 100 regionala och lokala föreningar är anslutna till förbundet. Mer information finns på Sveriges släktforskarförbunds hemsida.

Ekomuseum Bergslagen

I Bergslagen finns mineralrika berg, sjöar, vattendrag och dalgångar med jordbruk. Här finns minnen från en lång storhetstid. Det är gruvor och hyttor och bruk – miljöer som förbinder oss med de människor som en gång skapade Sveriges första och viktigaste industriområde – Bergslagen. Ekomuseum Bergslagen har fyllig information om miljöer och aktiviteter.

Järnriket Gästrikland

Masugnarna har slocknat, hamrarna dånar inte längre. Byggnader och miljöer finns ändå kvar och berättar om järnets storhetstid och människornas hårda slit. Järnriket Gästrikland ger möjligheter att uppleva och få kunskaper om järnhanteringens historia i kommunerna Hofors, Ockelbo, Sandviken och Gävle. Järnriket Gästrikland kan berätta mera på sin hemsida.

Tekniska Museet

Tekniska museet har omfattande utställningar och material om järnframställning och gruvbrytning, under temat ”Ferrum, svenskt järn och stål genom tiderna”. Speciellt fokus på järnhantering med anledning av Jernkontorets 250-årsjubileum 1997. Utställningen Stålets Ansikten visades, för att uppmärksamma jubileet. Museets årsbok hade inriktning mot järnhantering detta år.

Jernkontoret

Jernkontoret är den svenska stålindustrins branschorganisation. Dess första reglemente stadfästes redan 1747 av kung Fredrik I, vilket gör kontoret till Sveriges och en av Europas äldsta näringsorganisationer. Enligt reglementet skulle Jernkontoret verka för skäliga priser på järn och underlätta finansieringen. En av de viktigaste uppgifterna idag är att vara ett organ för samarbete med statsförvaltningen i viktiga frågor för stålindustrin.