Lövsta bruks historia

I denna antologi om Lövsta bruks historia, som Sällskapet Vallonättlingar producerat, får vi följa vallonbruket i Lövsta från starten till dess att hamrarna tystnade.

Boken illustrerar, med namn på såväl anställda som ägare, hur brukslivet levdes både till vardag och till fest.

Hur såg smedernas och smedhustrurnas liv ut? Vad hade en smältmästare för ekonomiska villkor under sina aktiva år?

Vi får här också kunskap om hur vallonjärnet producerades och vilka vallonsmeder som var de första i brukets historia.

Ett avsnitt redovisar hur lag och rätt kunde upprätthållas genom några nedslag i domböckernas torra verklighet.

Ödesdigra historiska händelser som rysshärjningarna skildras ingående. Varför skedde de? Hur skedde de? Hur drabbade de?

Boken är även av stort intresse för släktforskare och andra med anor i Lövsta, då det finns omfattande förteckningar över personer som arbetade i Lövsta på 1600- och 1700-talet och delvis ända fram till första delen av 1900-talet.

Texterna blandas med ett rikt urval av bilder av vilka många publiceras i tryck för första gången.

Boken är på 88 sidor, limbunden och i stort format (A4) samt med bilder och illustrationer i färg.

Boken är författad av Robert Mattson, Lars Hansén och Jan Olsson – alla medlemmar i Sällskapet Vallonättlingars forskargrupp.

I bilagorna finns rikliga uppgifter enligt följande:

Produktionsuppgifter 1662 – 1719

Avräkningsbok 1629 – 1632

Roterings- och utskrivningslängd 1644

Mästare vid Lövsta bruk 1662 – 1926

Förteckning över brukspersonal 1685

Masmästare vid Lövsta bruk, hammarsmedsbesättning vid de olika hamrarna några utvalda år

Boken finns att köpa i vår webbutik