Artikelnr VK2 Kategorier ,

Vallonkontrakt 2

Vallonkontrakt 2 innehåller skannade anställningskontrakt, brev och kvittenser ur det s k Leufstaarkivet i Riksarkivet. I materialet finns uppgifter om namn, hemort, yrke och anställningsvillkor för över 500 av de valloner som invandrade till Sverige under 1600-talets första hälft.

Texterna är transkriberade till läsbar text från franska, nederländska eller tyska och sedan översatta till svenska.

 

 

250,00kr300,00kr

Beskrivning

 

Version 2 av valloninvandrares översatta originalkontrakt.

Mycket utökad. Alla kontrakt från Leufstaarkivet, mycket nytt historiskt material.

DVD-skivan eller USB innehåller skannade anställningskontrakt, brev och kvittenser ur det s k Leufstaarkivet i Riksarkivet.
I materialet finns uppgifter om namn, hemort, yrke och anställningsvillkor för över 500 av de valloner som invandrade till Sverige under 1600-talets första hälft.

Texterna är transkriberade till läsbar text från franska, nederländska eller tyska och sedan översatta till svenska.

Skivan är en omfattande vidareutveckling och komplettering av den Vallonkontraktskiva som gavs ut 2013 och kan med fördel användas tillsammans med Vallon 6 vid fördjupad forskning.

Genom Sällskapet Vallonättlingars försorg har alla dokument i Leufstaarkivets samling av handskrivna kontrakt, brev, kvittenser och annat skannats till datafiler. Materialet berör anställningsvillkoren för de arbetare från Vallonien som värvades till Sverige under första hälften av 1600-talet. Texterna, skrivna på franska, nederländska eller tyska är nu transkriberade och översatta till svenska. En stor del av kontrakten fanns redan transkriberade genom det arbete som Kjell Lindblom hade gjort inför sin bokserie Vallonsläkter under 1600-talet. Översättningsarbetet genomfördes, i sin första fas, av en grupp medlemmar inom Sällskapet Vallonättlingar med tillräckliga språkkunskaper och intresse för projektet.

För uppföljningsarbetet har de nödvändiga transkriberingarna utförts genom samarbete med Antoine Meissonnier i Paris (de franskspråkiga texterna) och Ernst van den Boogaart (de nederländska texterna). Översättningar och förklarande kringtexter har gjorts av en mindre grupp inom sällskapet vallonättlingar.

Det är med stolthet vi nu kan erbjuda resultatet i form av en betydligt vidareutvecklad DVD med 105 franskspråkiga och 29 nederländska kontrakt i översättning. Dessutom finns 14 brev och 18 kvittenser (franska), tre brev och två kvittenser (nederländska) samt fyra tyska kontrakt och två kontrakt och ett brev på svenska.

Till detta finns ett antal nya och omarbetade kringtexter som sätter kontrakten i sitt sammanhang genom beskrivning av samtidshistorien, migrationen från Vallonien, kolning och järnframställning med förklaring av specialuttryck, yrkesbeteckningar och valutor, samt vallonernas språk och klädsel. Dessutom redovisas namnuppgifter och sammanfattningar av ett fåtal texter som inte blivit översatta i sin helhet. På skivan finns ett överskådligt register sorterat efter namn eller kontraktsnummer.

Skiva/usb körs med en vanlig webb-läsare (t.ex. Google Chrome) och kräver ingen installation. Den startar oftast automatiskt i Windows. Dubbelklicka på start.htm annars.

Om du klickar här så kan du se på en liten film vad som finns på Vallonkontrakt 2.

 

Ytterligare information

Media

USB, DVD