Välkommen till Sällskapet Vallonättlingar

Aktuellt

Lansering 2022 av vår bok om Österbybruks historia

Lördagen den 18 juni 2022 lanserade vi vår bok, ”Ett levande vallonbruk – Österby bruk förr och nu”. Lanseringen ägde rum på herrgården i Österbybruk. Du kan beställa den nya boken i vår webbutik

Medlemsutflykt till Karlholms bruk 16 september

Lördagen den 16 september anordnar vi en medlemsutflykt till Karlhoms bruk. Buss från Stockholm alternativt egen bil. Inbjudan och detaljprogram medföljde nummer 3 av tidningen Vallonättlingen, men den finns även som separat sida här. Anmälan till Claes Eliason senast 8 september.

Släktforskar-kafé 11 oktober

Onsdagen den 11 oktober håller vi ett släktforskar-kafé på nätet. Ämnet är ”Valloninvandrarnas hemorter”. Det ligger nära till hands i samband med våra planer på en medlemsresa till Vallonien hösten 2024. Vi inleder med några korta presentationer och öppnar sedan för frågor och diskussioner.

Anmäl dig till info@vallon.se

Vallon-After Work 24 oktober

Tisdagen den 24 oktober klockan 18 träffas vi på After Work på Begobaren i Stockholm.

Anmälan till Claes Eliason.

Medlemsträff i Stockholm 16 november

Torsdagen den 16 november planerar vi en medlemsträff i form av ett studiebesök i Stockholm. Närmare information och inbjudan kommer tillsammans med vår medlemstidning under oktober.

Bli medlem

Under ”Medlemskap” kan du läsa om vad medlemskap i Sällskapet Vallonättlingar innebär. Du kan läsa vår informationsfolder på svenska eller in english och köpa ett medlemskap i vår webbutik.
Under ”Om oss” finns information om vår styrelse och info om vår lokal.

Vi är en rikstäckande förening och har ett tusental medlemmar. Vår lokal finns nu i ”Gamla Marabou” i Sundbyberg. Där finns också Sveriges Släktforskarförbund (vi är medlemmar) och Genealogiska Föreningen.

Vi ordnar medlemsträffar, studiebesök och utflykter flera gånger per år. Numera har vi också återkommande träffar på nätet.

Vi ger ut medlemstidningen Vallonättlingen kvartalsvis. Där har vi historiska artiklar, referat från våra träffar och många intressanta tips.
Vi ordnar resor till Belgien med några års mellanrum – senast 2016. Anmäl gärna ditt intresse att delta i kommande resor!

Är du redan medlem kommer du åt medlemssidorna under ”Medlemssidor”.  Du måste logga in för att läsa dessa. Som medlem får du förmånligare priser på en del av våra produkter. I uppdateringsformuläret kan du meddela ändrad adress mm till oss.

Aktiviteter

Vi ordnar många olika aktiviteter för medlemmarna, både resor, utflykter, föredrag, forskningsträffar och annat. Du kan läsa mer om de senaste här.
– Ett flertal planerade aktiviteter har ställts in ända sedan i mars 2020 på grund av pandemin, men vi har i stället ordnat ett antal Zoom-träffar på nätet. Under september 2021 anordnade vi dock en utflykt till Söderfors bruk med mycket gott deltagande. Därefter har vi åter övergått till träffar på nätet pga pandemin.
– Vi arrangerade, tillsammans med fem andra rikstäckande föreningar, en Digital släktforskardag i oktober 2020 – ett kostnadsfritt, släktforskarevenemang på nätet. En liknande genomfördes i april 2021 och nu planerar vi en liknande dag lördag 5 februari 2022.

Så snart pandemin släppt greppet kommer vi att ordna ”vanliga” träffar igen, inte minst resor och utflykter. Även resor till Belgien.

Vallonhistorisk översikt

En kort historisk översikt litteraturtips med vallonanknytning  finns under ”Vallonhistorik”.

Där beskriver vi bakgrunden till att vallonerna rekryterades till Sverige av Louis de Geer och Welam de Besche under 1600-talet. Du kan läsa om deras liv inom olika delar av Sverige. Här finns lista över vallonsläkter med varianter på namnen och bakgrund.

Vallonernas språk och dialekter på den tiden är ett intressant ämne som vi också behandlar.

Järnhanteringen och dess metoder beskrivs, liksom några kända bruk med vallonbakgrund. Även en översikt över vallonernas yrken finns här.

Artikeln om vallonerna i Norra Uppland kan du läsa, om du trycker på bilden här intill.

Släktforskning om valloner

Här finns en översikt över vår vallonforskning. Vi ger även beskrivning av vårt arbete med släktdatabasen VALLON 6, som är vår mest kända och uppskattade  ”produkt” med antavlor och levnadsuppgifter om över 140 000 personer med vallonbakgrund. Där får du som släktforskare en mycket uppskattad hjälp.

Du kan också gå igenom vår lista med släktnamn, där vi klarar ut vilka som har vallonsk eller annan bakgrund.

Vi har gjort tolkningar och översättningar av ett stort antal av vallonernas originalkontrakt och en del andra handlingar från 1600-talet på Vallonkontrakt 2. Dessutom har vi tagit fram egna böcker och skrifter samt ger många tips om annan dokumentation och även om forskningsmaterial på Internet.

Under senare tid har vi även hållit en-dags utbildning för intresserade medlemmar.