Vallongillen är lokala föreningar med liknande inriktning och intressen som Sällskapet Vallonättlingar och med naturliga kontakter och samarbetsformer centralt - regionalt. För närvarande finns aktiv verksamhet hos nedanstående gillen.


Östergötlands Vallongille bildades i Finspång den 27 mars 1999. Vårt syfte är att sprida kännedom om vallonernas insatser i vårt landskaps ekonomiska och kulturella liv samt stödja forskning inom dessa områden. Gillet skall även samla ättlingar till de ursprungliga vallonerna till olika former av samvaro, medverka till bevarandet av minnena av vallonsk kultur i Östergötland och skapa levande kontakt med människor, myndigheter och institutioner. Östergötlands Vallongille har sedan starten haft sin hemvist i Finspång.

Kontaktperson:
Lennart Danielsson
Hjälmsätersgatan 2A
582 17 Linköpng
Tel: 013 135448
e-post:lennart.danielsson@comhem.se.

Nedan finns beskrivningar av aktiviteter från Östgöta vallongille. Från hösten 2015 har gillet en egen hemsida, så aktiviteter efter nedanstånde, hänvisar vi till Östgöta vallongilles egen hemsida.

HISTORIK (från 2004)

Östergötlands Vallongille har nu varit igång i ganska många år. Det var Yvonne Hägg och Birger Persson som varandra ovetande, båda ansåg det vara dags att bilda en vallonförening i Östergötland. Här finns många orter och små ”ställen” runt om i den östgötska bergslagen och i gränstrakterna mot Närke, Sörmland och Småland, som de ansåg måste utforskas mera. Många valloner startade sin verksamhet i Sverige i dessa trakter innan de av olika skäl vandrade vidare till bl. a. de uppländska bruken.

Den 27 mars 1999 inbjöds till ett offentligt möte i Finspång, som de båda ansåg vara den den naturliga huvudorten i Östergötland. Finspångs kommun har för övrigt hela tiden visat sitt intresse och på alla sätt stött gillets verksamhet. I förarbetet deltog bl. a. Gun Axelsson, Hans Lindberg och Christer Öjring. Vid upptaktsmötet hade vi den stora glädjen att ha Sällskapet vallonättlingars dåvarande ordförande, Kjell Lindblom, både som populär föredragshållare och ordförande för förhandlingarna. Då stiftades Östergötlands vallongille med syfte att sprida kunskaper om vallonernas betydelse för järnhanteringen och då främst i Östergötland. De två initiativtagarna invaldes i styrelsen och har sedan fungerat som ordförande resp. sekreterare med ytterliggare under åren varierande fem ledamöter. Vid det inledande mötet 1999 anmälde sig omedelbart 35 personer som medlemmar och nu efter fem år kan gillet redovisa 96 betalande medlemmar. Visst är det fint med en sådan ökning , nästan 3 ggr så många som vid starten!

Förutom årsmötet har vi under året ytterliggare en utflykt till olika ”vallonmål” ex.Sonstorp, Godegård, Hällestad, Brevens bruk, Bersbo, Boxholm, Hultsbruk, Överrum, Skrickerum. Vi har alltid genom kontakter främst med orternas hembygdsföreningar lyckats engagera de mest fantastiska föredragshållarna. Två gånger om året har vi dessutom haft träffar för att stimulera till släktforskning och anbyten.

Yvonne Hägg


 
Program för år 2015

Lördagen den 16 maj. Vårutflykt till Gruvstugan i Hällestad.

Östergötlands Vallongille gjorde den 16 maj en vårutflykt till Gruvstugan i Hällestad.

Där berättade historiekännaren Jan-Erik Karlström om gruvdrift och bergshantering som ägt rum i området från 1640-talet och framåt. De som ville kunde sedan gå runt i omgivningarna och ta del av den historiska miljön.

Träffen avslutades med gemensam lunch på Hällestadgården.


.

Program för år 2014

Lördagen den 8 mars. Årsmöte i Missionskyrkan i Finspång.

Östergötlands Vallongille hade lördagen den 8:e mars sitt årsmöte i Missionskyrkan i Finspång. Styrelsen valdes enl. följande:

Till ordförande omvaldes Lennart Danielsson, nya ledamöter Guy Gustavsson och Ewa Brandberg, kvarstående ledamöter Lisbet och Ingemar Källström och till suppleant Björn Eriksson.


Innan mötet avslutades avtackade ordföranden den avgående sekreteraren Elving Turesson för sitt mångåriga arbete i gillet.

Efter årsmötet berättade Lars Hansén från Sällskapet Vallonättlingar om det omfattande arbetet med att översätta gamla vallonkontrakt från 1600-tals franska till svenska. Översättningen har utförts av medlemmar i Sällskapet Vallonättlingar och från Östergötlands Vallongille där två medlemmar, Anna Maria Liljebjörn och Lisbet Källström, svarat för vardera tre stycken. Nu finns de översatta kontrakten tillgängliga för medlemmarna på en DVD-skiva.

Deltagarna kunde sedan under Kent-Inge Fredrikssons ledning besöka Finspångs bruksmuséum.Dagen avslutades med gemensam lunch på Tuias kök i Finspång.


Lars Hansén berättar om vallonkontrakten

Samling inför mötet.

I bruksmuseet

Ordförande Lennart Danielsson avtackar avgående sekreteraren Elving Turesson!

Lördagen den 17 maj. Utflykt till bruksorten Högsjö.

Ett trettiotal medlemmar i Östergötlands Vallongille besökte lördagen den 17:e maj den gamla bruksorten Högsjö på gränsen mellan Östergötland och Södermanland.

Medlemmar från Högsjö Kulturmiljöförening berättade om brukets historia och var sedan guider på en vandring i den gamla bruksmiljön där höjdpunkten var ett besök i bruksmuséet.Karin Anderson guidar oss i bruksmiljön


Bruksmuséet

Inne i museet

Lördagen den 6 september. Utflykt till Sonstorps bruk.

Denna soliga sensommardag, lördagen den 6 september, hade hela 46 medlemmar i Östergötlands Vallongille hörsammat inbjudan till ett besök på Sonstorps bruk norr om Finspång.

Vid kvarnen mitt i den gamla bruksmiljön togs deltagarna emot av greve Carl Gustav Mörner och hans fru Agneta. Greven berättade om de gamla bevarade byggnadernas tidigare funktion och tillfälle fanns sedan att vandra omkring i området och gå in i husen.

Därefter gick färden vidare till den pampiga herrgården där greven fortsatte att informera om gårdens och brukets historia från äldre tider och fram till våra dagar. I en av herrgårdsflyglarna besöktes sedan galleriet, där hantverks-produkter fanns att se och köpa.

Dagen avslutades med lunch på restaurang Slottsparken, belägen i de gamla bruksbostäderna i Finspång.


Spikboden

I bruksmiljön—greven längst ned till höger.

Från vänster:vår ordförande Lennart Danielsson, Carl Gustav Mörner och hans fru Agneta

Från herrgårdstrappan berättade greven om gårdens och brukets historia

I den gamla restaurerade kvarnen samlades gillemedlemmarna

Program för år 2013

Lördagen den 9 mars. Årsmöte i på Slotts- och domkyrkomuseet i Linköping.

Lördagen den 9 mars höll Östergötlands Vallongille sitt årsmöte i Linköpings Domkyrkomuséum.Innan mötet fick deltagarna en guidning genom lokalerna av Charlotta Franzén, som inlevelsefullt berättade om de "inre utgrävningarna" och samlingarna.Under årsmötet omvaldes Lennart Danielsson till ordförande.Till ledamöter i två år omvaldes Lisbet och Ingemar Källström och som suppleant Ewa Brandberg.Övriga ledamöter i styrelsen är Björn Eriksson och Elving Turesson.
Sammankomsten avslutades med att Charlotta Franzén berättade om borgerskapets liv i 1600-talets Linköping.
Samtliga bilder tagna av Kent-Inge Fredriksson


Uppmärksamma mötesdeltagare.

Här gäller det att lyssna, så man hänger med!

Vår guide Charlotta Franzén och vår ordförande Lennart Danielsson

Lördagen den 18 maj. Utflykt till Överums bruk.

Lördagen den 18:e maj gjorde ett 40-tal medlemmar i Östergötlnds Vallongille en utflykt till Överrums bruk i norra Småland.Elis Adolfsson från hembygdsföreningen hälsade välkommen och berättade om brukets historia från bildandet på 1600-talet fram till våra dagar.Därefter kunde deltagarna besöka bruksmuséet och "mingla" med hembygdsföreningens representanter som svarade på frågor om de utställda föremålen.Efter lunch var målet Ukna ödekyrka där Ingemar Källström skulle berätta om sin där begravda vallonske anfader.På grund av väderleken fick detta i stället göras inne i Ukna nya kyrka som välvilligt uppläts till oss av kyrkvärden Christina Weide som fanns med i sällskapet.

 

Den första gravstenen när man kommer innanför porten är Johan Michelsson Robberts
Texten på hans gravsten är i det närmaste oläsbar men där har stått i svensk översättning:

NU ÄR JAG NÖJD
IOHAN MICHELSSON
RUBRECHT,MARIA NILS
DOTTER
ÄRA ÅT GUD

Lördagen den 7 september. Utflykt till Nävekvarns bruk.
Östergötlands Vallongille gjorde lördagen den 7 september en utflykt till Nävekvarn. Guider från Tunabergs Hembygdsförening mötte upp och informerade om Nävekvarns Bruks långa historia och grundarna bröderna De Besche. Bruket är ett av de få bruk, som haft produktion från tidigt 1600-tal tills för bara några år sedan. Efter informationen besöktes Svalbergsgården och bruksmuseet, som finns i det gamla brännvinsbränneriet. Samlingen visar mångfalden av produkter, som gjutits vid bruket. Bl a finns ett stort antal järnspisar av olika storlek samt konstgjutgods. Före lunch gjordes en promenad genom Nävekvarns slottspark till Ankarströms grav. När lunchen intagits hos Nävekvarns båtklubb, gick färden vidare till Tunabergs kyrka och Koppartorps hembygdsgård. Timmerkyrkan från 1620 och hembygdsföreningens 21 bevarade hus i gruvbyn beskrevs och besågs. Stort intresse tilldrog sig även besöket i gruvan, som ställts i ordning för besök av hembygdsföreningen. I gruvmuseet, finns information om var och vilka metaller, som brutits i Nävekvarns bergslag. Gott kaffe med hembakat bröd intogs före återfärden till respektive hemorter.

Bruksmuséet

Mingel i båthuset

En av brukets välkända produkter, järnspiseln


Program för år 2012

8 september 2012. Utflykt till Norröping.

Över 40 deltagare hade hörsammat kallelsen när Östergötlands Vallongille höll sitt möte i Norrköping lördagen den 8 september.Medlemmarna samlades i Swartziska huset där Sara Classon från föreningen Gamla Norrköping berättade om byggnaden och släkten Swartz.Därefter talade Lars Klingström och visade bilder under rubriken"Norrköping under fyra sekler". Sedan gjordes också under Lars Klingströms guidning, en vandring i det gamla industrilandskapet med sin mångfald av byggnader.
Dagen avslutades med gemensam lunch på den anrika restaurangen Knäppingen belägen i anslutning till Industrilandskapet.


Lars Klingström (till vänster) guidar oss i Industrilandskapet.

Inne i Swartziska huset

Under de gamla valven på "Knäppingen" smakade lunchen bra

26 maj 2012. Utflykt till Nyköping.

Östergötlands Vallongille besökte lördagen den 26 maj Nyköping.Vid en "stadsvandring" utmed Nyköpingsån guidades vi av ordföranden i Nyköpings hembygdsförening Ander Eriksson.Han berättade om de verksamheter som genom århundraden funnits vid ån, bl.a. det av vallonen Willem de Besche grundade mässingsbruket.Med hjälp av medhavda gamla kartor och kopparstick gick det att lokalisera den plats där bruket en gång hade legat.
Sedan besöktes S:t Nicolai kyrkan där Eva Holmberg berättade om kyrkan och dess inventarier och vallonminnen.Dagen avslutades med lunch i NK-villan en byggnad som uppfördes till Norrköpings-utställningen år 1906 och sedan flyttades till Nyköping. I anslutning till lunchen berättade Lennart Johansson om sin samling av gamla mynt och visade exemplar präglade just i Nyköping.

Bilderna tagna av Guy Gustavsson.


Guiden Anders Eriksson i mörk kavaj och fluga

Vår ordförande, Lennart Danielsson


10 mars 2012. Årsmöte på biblioteket i Finspång.

Östergötlands Vallongille hade lördagen den 10 mars sitt årsmöte på biblioteket i Finspång.Sammankomsten inleddes med att Anette Karlsson från biblioteket berättade om det nya "Finspångsrummet" med sina samlingar av litteratur och om korridoren "Lugnet" med konstnären Sixten Haages 30 litografier med vallonska motiv.Sedan visade Kent-Inge Fredriksson och Birger Persson en mycket intressant film om gamla måttenheter. Vid årsmötet som sedan följde omvaldes Lennart Danielsson till ordförande.De övriga i styrelssen blev Björn Eriksson, Gert Jonasson, Lisbet Källström,Ingemar Källström och Elving Turesson.

Bilderna tagna av Kent-Inge Fredriksson

Annette Karlsson berättar om Finspångsrummet Östgötagillet utanför biblioteket ……och inne på bibloteket

Program för år 2011

10 september 2011. Utflykt till Godegårds säteri och porslinsmuséum.

Östergötlands Vallongille besökte lördagen den 10 september Godegårds Bruk med dess gamla bruksmiljö.Efter förmiddagskaffe i en av flyglarna berättade vår guide Robert Wounsch om brukets historia,de gamla byggnaderna samt området med bl.a. örtagård,engelsk park och barockträdgård.Sedan kunde deltagarna besöka porslinsmuséet med porslin från 1750- till 1990-talet,titta in i vagnsmuséet eller fynda i Antik & kuriosahandeln.Utflykten avslutades med ett kåseri där vår ordförande Lennart Danielsson berättade om sina vallonska anor under rubriken "Jag är ingen Goding..."

Bilderna tagna av Kent-Inge Fredriksson

26-28 augusti 2011. Släktforskardagar i Norrköping

På släktforskardagarna i Norrköping representerades Östergötlands Vallongille av  ordföranden Lennart Danielsson som ”hälsade på” i montern där Sällskapet Vallonättlingar hade sin personal.

28 maj 2011. Utflykt till Gärdserum - Forsaström.

Lördagen den 28 maj besökte Östergötlands Vallongille Gärdserum-Forsaström i norra Småland strax vid Östgötagränsen.Vid kaffestunden I det gamla bruksmagasinet berättade Anna Lisa Jonsson om det gamla Forsa Ströms bruk med dess anläggningar såsom masugn,kvarn och smedja m.m. Efteråt vidtog en rundvandring i den gamla bruksmiljön där man bl.a. kunde bese kvarnen med det mäktiga,nyrestaurerade vattenhjulet.Efter lunch avslutades dagen med en promenad i Adelsnäsparken i Åtvidaberg där Lennart Danielsson berättade om det där belägna "Templet" och dess takmålningar utförda av Per Hörberg.

Anna-Lisa Jonsson berättar om Forsaströms bruk

Den gamla kvarnen med sitt stora vattenhjul

”Templet” i Adelsnäs-parken

 

12 mars 2011. Årsmöte i Finspång med guidad visning av Finspångs slott.

Östergötlands Vallongille hade lördagen den 12 mars sitt årsmöte i Finspång.Innan årsmötet besökte medlemmarna Finspångs slott där guiderna Inger Welander och Inger Muda visade runt i salongerna.

På årsmötet som sedan hölls på Mariagården omvaldes Lennart Danielsson till ordförande.De övriga i styrelsen blev Elving Turesson,Björn Eriksson,Lisbet Källström,Ingemar Källström och Gert Jonasson.


 
Program för år 2010

Utflykt till Boxholm lördag 4 september.

Lördagen den 4 september gjorde Östergötlands Vallongille en utflykt till Boxholm. Efter kaffe med fralla som Per Olov Ruberth med fru Ulla hade dukat upp i Bruksmuséet hälsade ordföranden Lennart Danielsson de ca 40 deltagarna välkomna. Per Olov Ruberth berättade sedan om Boxholms bruks framväxt från starten på 1750-talet och verksamheten fram till våra dagar. Medlemmarna kunde sedan göra en rundvandring i muséet med dess samlingar av föremål från olika tidsepoker. Besöket i Boxholm avslutades med att vallonättlingen Johan Birath kåserade över livet i allmänhet och i Boxholm i synnerhet. På hemvägen besöktes Bleckenstads gård där Åke Johansson berättade om den ca 300 mjölkkor stora besättningen och visade ladugården med robotmjölkningen. Möjlighet fanns också att handla lokala produkter i gård
Muséet
Inne i muséet
Per Olov Ruberth berättar om Boxholms bruk
Johan Birath kåserar
Utanför gårdsbutiken på Bleckenstads gård
Åke Johansson Bleckenstads gård berättar om robotmjölkningen


Brevens bruk 22 maj

Hela 35 medlemmar hade mött upp när Östergötlands Vallongille lördagen den 22 maj gjorde en utflykt till Brevens bruk i Närke.

Hembygdsföreningens ordförande Gunni Sjöö hälsade välkommen och under hennes ledning gjordes en rundvandring bland bruksbyggnaderna i området. Bland annat besöktes rostugnsbyggnaden där Claes Ander informerade om den restaurering av byggnaden som pågår. I brukskyrkan berättade Susanne Holberg Ander om kyrkans historia och dess inventarier.

Efter rundvandringen kåserade numistatikens ålderman i Sverige Lars O. Lagerqvist om mynt och myntsystem under valloninvandringen.

Efter lunch på Brevensgården avslutades dagen med ett besök i Boo kyrka där Rolf Viking berättade om kyrkans tillkomst och släkten Hamilton på Boo slott.

Hembygdsföreningens ordförande Gunni Sjöö

Vid Brevens bruk

Numismatikens ålderman i Sverige, Lars O. Lagerqvist

Vid Boo kyrka. Mannen i basker är Rolf Viking


Lördag 6 mars hölls...

Årsmöte i Käslingestugan, Vånga hembygdsgård

Årsmötesförhandlingar

Jan Erik Karlström kåserade över ämnet

”Bergshantering med vallonvinkling”.

Besök på arkivet.


Aktiviteter tidigare år


Östra Bergslagens Vallongille

Bildades i Valbo den 18 november 2000. Gillets uppgift är att öka kännedomen om vallonernas betydelse för vårt land, med särskild inriktning på östra Bergslagen.

Vill du veta mer, kontakta Olle Holm på tel. 0295 - 103 95

Aktiviteter 2009

 • 27 juni - Utflykt till Österby bruk. Middag på Gammel Tammen och teaterspelet Jernets fångar.

Aktiviteter 2008

 • Vårutflykt till Untraverken vid Dalälven och besök i Söderfors.
 • 1 augusti - höstutflykt till Strömsbergsdagen

Aktiviteter 2007

 • 20 mars - Årsmöte i Furugården Valbo. Olle Holm avsade sig ordförandeskapet men kvarstår i styrelsen. Till ny ordförande valdes Mona Krigsman, övriga ledamöter kvarstår.
 • 3 juni - Besök i Wij trädgårdar i Ockelbo. Besök i hembygdsgården Pålsgården.
 • 2 september - Höstutflykt. Besök hos Carl-Adolf Murray i Gästrike Hammarby. Utställningen ”Carl von Linné i Europa”. Besök på Rosenlöfs tryckerimuseum i Kungsgården, ett tryckeri precis som det lämnades år 1974.
 • 27 oktober - Den årliga höstfesten i vallongillet äger rum.

Aktiviteter 2006

 • 21 mars - Årsmöte i Valbo.
  Anders Josefsson berättar om Valbo socken. Anders är en stor kännare av Valbo och brukar guida vid rundturer.
 • 13 maj - Vårutflykt till Gysinge bruk med omnejd
 • 19 augusti- Höstutflykt till Engelsbergs bruk och oljeön.
 • 27 oktober - Höstfest

Aktiviteter 2005

 • Vårutflykt - gick till Örbyhus slott och Bennebol
 • Höstutflykt planeras lördag 27 augusti. Kommer att gå till Husbyringen.
 • Höstfest lördag 29 oktober.

Aktiviteter 2004

Under året har ett medlemsmöte hållits och dessutom har släktforskningskursen fortsatt i litet nya former.

 • Vårutflykt 5 juni - gick till Moviken och Strömbacka i Hälsingland. Vid masugnen i Moviken mötte oss Erik Kallberg. Han berättade om sina minnen vid masugnen. Erik tog oss sedan vidare till smedjan i Strömbacka, som var den som sist gick ifrån vallonsmidet i mitten av 1940-talet.
 • Höstutflykt 28 augusti - gick till världsarvet i Falun, gruvan. Guiden berättade om driften från 1600-talet till våra dagar och visade runt i orterna, det mäktiga bergrummet Allmänna freden och den kungliga gästboken. Därefter besök på gruvmuseét och lunch på Geschwornergården.
 • Höstfest 16 oktober- Höstfesten gick av stapeln på Furugården i Valbo.

Aktiviteter 2003

 • 24 maj - heldagsutflykt till Hälsingland med besök på Iggesunds bruk, lunch på Borka brygga och besök i Enångers gamla kyrka.
 • 16 augusti - anslutning till Sällskapets familjedag på Lövsta bruk
 • 13 september - guidad tur i Ullfors (för dom som inte är med på Belgienresan förstås!)
 • 25 oktober - Höstfest


|Startsida |Om SVÄ |Aktuellt |Historik |Forskning |Medlemmar |Forum |Uppdatera |Länkar & tips|