Nyhet - VALLON 5!

                     

Ca 120.000 vallonättlingar med partners och oftast även deras föräldrar. Innehåller personer ”från början” och fram till födda 1920. De flesta av de kända vallonsläkterna finns medtagna.

Allard

Bossard

Fagot

Goffin

Mineur

Pouset

Anjou

Boudry

Faleij/de Fala

Grandpré

Monier

Poussar

Anthoine

Bovin

Farke

Grell

de Morgny

de Rees

Bailli

le Brun

Fassing

Groth 

Muskin

Robert

Basilier

Cardon

de Fer

Henning

de Nis

Rosseau

Baudou

Charlier

de Flon

Herou

Noé

du Sausoy

Bayard

Chenon

François

Hubinet

Nonnet

Servio

Benett

le Clerc

Frumerie

Lagrell

Oudart

Spite

Beneau

de Clou

Gago

Lamborion

Pagard

Sporron

Bernail / Barneij

Cochois

Galan

Lemoin

Paillardell

Tillman

Bertrand

Collin

Garneij

Lucas

Parment

Tissier

de Besche

Cortehou

de Geer

Le Maigre

Pecheur

Tollet

Bevi/Boivie

Couvrel

Gelotte

Maniette

Personne

Tourneur

Billet

Cudriaux

Giel

Martelleur

Pierrou

Touron

Bilock

Dandenell

Giers

Martin

Piette

de Try

Birath 

Derheu

Gille

Martinel

Pipping

de Val

le Blanc

Douhan

Gilljam

Mathieu

Pira

Verlaine

Bombler

Drougge

Godet

Melot

Poulin

Vincent Raffelier

Bonnevier

Dubois

Goudou

Michot

Vivienne

 

Under många år har vi inom Sällskapet Vallonättlingar givit ut Vallonskivan, senast som Vallonskiva 4.

Den kom ut i samband med Släktforskardagarna 2013. Både den och föregångarna har haft materialet uppdelat på fyra separata delar från fyra olika forskare. Nu har vi gjort det stora jobbet att slå samman de fyra delarna till en samlad enhet och har nu lanserat ”Vallon 5”!

Det är en mycket stor förbättring och underlättar användningen väldigt mycket. Det har också gjort att vi kunnat koppla ihop många släkter och släktgrenar som tidigare inte var tydliga eller kända. Vi har inte bara utgått från materialet från 2013 - vi har gjort omfattande tillägg, kompletteringar och rättningar. Vi har även lagt till ytterligare släkter och inte minst innehåller VALLON 5 nu ett betydligt fylligare kringmaterial med historisk bakgrund och mycket annan intressant information, t.ex. filmavsnitt från vallonsmedjor.

Eftersom många datorer, speciellt laptops, numera saknar CD/DVD-läsare, så har vi beslutat att helt övergå till att leverera VALLON 5 som USB-minne. Det har praktisk taget samtliga datorer numera. Materialet består av html-filer och ingen speciell installation krävs. Man startar genom att (dubbel-) klicka på filen start.htm.

Beställningsinformation

Vallon 5 kostar (inklusive frakt) 300:- för medlem och 360:- för icke medlem. Vid beställning skriv "Vallon 5" i meddelandet.

 (Vid leverans utanför Sverige tillkommer 10:- för dyrare porto)

Du beställer genom att betala in rätt belopp till:

Sällskapet Vallonättlingar, Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Plusgirokonto 15 73 47 – 6

Man kan även betala med Swish. Nummer 123 430 79 06.

Det går också bra att betala via SWIFT till:

IBAN SE52 9500 0099 6042 0157 3476 i NORDEA Bank AB,

SE-105 71 Stockholm, SWIFT-adress NDEASESS