SVÄ - Uppdatera adressuppgifter

Vi tar emot adressändringar, uppgift om e-mail, hemsida och andra uppdateringar till medlemsregistret genom att du som medlem fyller i formuläret nedan. OBS! Mycket viktigt att du informerar oss om förändrad adress så du inte missar utskickade tidningar och annan information! Viktigt också att du som har e-mail och/eller hemsida informerar oss så att vi kan hålla informationen "up-to-date". Använd gärna de släktnummer som förekommer i vår medlemsmatrikel. Om du inte har den till hands, så kan du titta i släktnummerförteckningen som visar dessa. I de fall en medlem refererar till ett släktnamn som f.n. inte är representerat i listan, lägger vi in klartext till vidare.
Om du inte redan är medlem, så kan du snabbt åtgärda det! Läs mera under Hur blir man medlem

OBS! Vi har haft ett tekniskt problem med formuläret nedan. Det är nu löst och det kan användas igen.

Uppdat-orsak?
Namn:
Födelsedatum: Yrke/titel:
Namn, fm:
Födelsedatum, fm: Yrke, fm:
Adress:
Postnr: Ort:
Telefon: Land:
Vallonsläkter?
e-mail adress?
Hemsida/www?
Övriga kommentarer?

Titta i släktnummerförteckningen


|Startsidan |Om SVÄ |Aktuellt |Historik |Forskning |Medlemsinfo |SVÄ Forum |Länkar & tips| |Uppdatera