Ny släktlista under utarbetande

Inom Sällskapet Vallonättlingars forskargrupp pågår ett relativt detaljerat arbete med att klara ut den mera exakta bakgrunden till olika släkter när det gäller t.ex. vilka trakter och språkområden de invandrat från. I vår släktnummerlista som funnits i många år, finns upptagna vissa släktnamn som inte har en bakgrund i det vallonska "kärnområdet", samtidigt som det saknas en del släktnamn som senare tillkommit som intressanta. Detta arbete har bedrivits och bedrivs i samband med att vi tagit fram skivorna Vallonkontrakt 2, Vallonskivan och på senaste tiden även boken "Vallonska rötter" och inte minst den senast lanserade VALLON 5.

På litet sikt planerar vi att ersätta den befintliga släktnummerlistan med denna nya lista, eventuellt i en ytterligare något modifierad form. Vi vill dock redan nu presentera den för att ge intresserade vallonättlingar och släktforskare möjlighet att se vad vi för närvarande kommit fram till och naturligtvis även att, baserat på listan, höra av sig till oss (helst via e-post) med frågor och kommentarer på släktnamnen och deras ursprung.

Vi använder följande bokstavsbeteckningar nedan när det gäller namnens ursprung (vissa har mera än en bokstav): V=Vallonskt ("kärnområdet"), N=Nederländskt, F=Franskt (oftast Sedan-området), T=Tyskt, S=Svenskt, O=Oklart, Ö=Övrigt.

F, V = Släktnamnet förekommer både som fransk och vallonsk släkt. F-V = De hittills äldsta kända anorna är av både fransk och vallonsk härkomst

Observera att definitionerna av dessa begrepp inte alltid är helt enkla - vi rekommenderar starkt att ta del av närmare bakgrund i boken "Vallonska rötter" samt en del kompletterande artiklar i vår medlemstidning rörande olika geografiska områden, språkområden, etc.

Sällskapet Vallonättlingars forskargrupp

Urspr. Släkter Kommentarer
N Ages Jan Ages skriver nederländskt kontrakt i Amsterdam.
V Asser le Ganieu Pipvällare vid faktoriet i Norrköping 1629 - 72
V Allard Martin Allard torde vara stamfader. Är känd i Norrköping från 1626-27.
V Anjou Egentligen två släkter. Den ena hette från början le Choux med namnformerna Schou, Joo, Asio, Hanseau och Anceau. Den andra hette Hansier, vilket direkt utan omskrivningar övergick till Anjou
V Anthoine Minst två olika släkter. Den ena var kolarsläkt från Durbuy, den andra hammarsläkt frå Couvin.
N Ariaensen Claes Ariaensen skriver nederländskt kontrakt i Amsterdam 1627.
V Auber Nicolas och Jan Auber finns på Norrköpingslistan.
Den förra har inte påträffats i några svenska arkiv medan den senare bör vara identisk med Jan Obey som finns vid Nyköping
V Bailli (Baij) Släkten Bailli är under 1600-talet huvudsakligen verksam på de uppländska bruken
 i Leufsta, Österby och Forsmark.
N Barentsen Wouter Barentsen skriver nederländskt kontrakt i Amsterdam 1619
V Basilier Nicolaus Basilier född omk. 1595 i Hamburg och död 1663 i Klockrike Östergötland inkom till Norrköping 1622-23.
V Baudet Släkten Baudet förekommer endast under 1620-talet i Sverige. Man kan förmoda, att några fått namnet förändrat till Baudou.
V Baudou Släkten är tidigt mycket talrik på upplandsbruken.
V Bayard Många av de tidigaste medlemmarna var masmästare och flyttade ofta mellan bruken.
O Beausang Namnet verkar vara fransk och förekommer i början av 1700-talet i Skåne, men har inte kunnat knytas till valloninvandringen och järnhanteringen.
V la Bende Släktnamnet försvenskades ganska snabbt och släkten slog sig ner i Kalmar län.
N Bechman Enligt Erik Appelgren: "kontrakt Amsterdam: Dirch Bechman år 1626", låter holländskt. 
F Beliere Estienne Beliere, skogshuggare från Sedan.
V Bennet (Binett) Se Hubinet. Förkortning av Hubinet.
V Beneux Wellam Beneaux fanns först vid Finspång men flyttar till Åkers bruk och vidare via Norrbärke till Grangärde.
F le Ber (Bert) Jan le Bert kontrakteras i Sedan 1621 som kolare.
N Berent Jacob Berent skriver kontrakt i Stockholm 1641.
N Berghsche Johan Berghsche skriver nederländskt kontrakt i Amsterdam 1670.
V Bernail Hjulmakarsläkt som förekommer i Skebo bruk, Uppland.
V Bertheau Släkten förekommer vid Leufsta och Österbybruk, Uppland.
V Bertrand Martin Bertran finns som kolkörare vid Nyköpingsverken. Klingsmedsläkten Bertram vid Vira bruk anses höra till samma släkt.
V de Besche Adliga ätten de Besche nr 763, *1668- + 1681. Wellam de Besche påträffas första gången i Svenskt arkivmaterial 12 september 1597. Wellams broder Jacob Gilliusson anländer till Sverige 1608.
V Bevy (Boivie, Bevi) Namnet stavas på en mängd olika sätt. Det fanns en kolargren och en smältargren.
V Billet Finns tidigt vid Sigulskvarns bruk och Högfors, senare vid Västlands bruk i Uppland.
V Biloch Släkten påträffas i hyttor och gruvor i Värmland och ättlingar med namnet finns fortfarande i dessa trakter.
V Birath Burat av bure=vadmal. En person som varit klädd i vadmal eller köpman som sålt sådant. Man kan också tänka sig en svensk förvrängning av Berat, som kommer från "björn". Namnet är troligen en förändring av Pira(rd).
V le Blanc Skrevs först le Blanc. Släkten kom tidigt till upplandsbruken
 och släktnamnet påträffas fortfarande däromkring.
V Blavier Vallonsk företagarsläkt finns 1635 vid Torshälla snidverk.
N Blyse Thys Massel Blyse skriver nederländskt kontrakt i Amsterdam 1625.
O Boija Namnet förekommer under 1700-talet vid bruk både i Östergötland och Västernorrland men ursprunget är oklart.
V Bomblé Jean Bomble står antecknad som skogshuggare vid Finspång 1627-29. Släkten sprider sig till Turinge, Vårdinge och Trosa socknar under 1700-talet.
N Boomgert Dirck Fransz Boomgert skriver nederländskt kontrakt i Amsterdam 1627.
V Bonnevier Släkten Bonnevier förefaller delvis ha invandrat redan före den organiserade valloninvandringen. Så gott som samtliga i de tidiga generationerna var "räckarsmeder".
V Bossard Finns två tydliga grenar en bokhållare/tjänstemän och en med hammarsmeder.
V Boudry Släkten var huvudsakligen mjölnare med huvudsaklig spridning i Uppland.
F, V Bovin (Boveng) Fransk stamfader Poncelet Bovin, Haraucourt söder om Sedan. Vallonsk stamfader Nicolas de Bouvengne från Bouvignes sur Meuse (Dinant).
N Breuer Willem Breuer skriver nederländskt kontrakt i Amsterdam 1615
V Breuse (Bruse) En smedsläkt Bruse eller Bruce finns i Värmlands bergslag.
T Brewitz Tysk smedsläkt.
V Brosch Kolarsläkt känd från 1644.
V le Brun Släkten invandrade från Liège, Vallonien, Belgien under början av 1600-talet.
N Bruyne Cornelis Bruyne skriver kontrakt i Stockholm 1642.
O Bure Saknas hos Kjell Lindblom. En Michel Bure anges ha byggt Kallriga hammare nära Forsmark men finns inte bland de kontrakterade vallonerna. Finns även som svenska släkter.
V Cambou Pierre Cambou är skollärare för barnen i Leufsta 1656-1672.
F Cardon Isaac Cardon från Sedan enligt E. Appelgren.
V Carlier I de första generationerna finns kolare, körare och hammarsmeder.
F Charpentier Richert Charpentier, utbetalning hustrun, Sedan, 1631. E. Appelgren
O Chasseur Okänt ursprung. Det har påståtts att smedsläkten Jagare skulle vara en översättning av namnet men detta har inte kunnat bekräftas.
V Chenon Släkten bosatte sig tidigt i Värmland. Många släktmedlemmar blev tidigt borgare i städerna.
V Chevet Uppgifter om släkten är fåtaliga.
V le Chotton Släkten förekommer vid Upplandsbruken.
V Clement Breda Hammarsmedsläkten kommer på 1660-talet till Älvkarleby och sprider sig sedan norrut.
V le Clerc En stamfader kom till Sverige redan i slutet av 1500-talet. Släktmedlemmarna var gryt- eller lodgjutare.
N Climper Benedictus Climper skriver nederländskt kontrakt i Amsterdam 1642.
V Close Släkten förlorade tidigt sitt familjenamn i Sverige.
V du Clou Ursprungligen en kolarsläkt.
V Cochard Gilies Cochard skriver kontrakt 1634 med Jacob de la Gardie för arbete i hans bruk.
F Cochois Hemort Francheval, Sedan.
V de Coeur Jan de Ceure arbetar som kolare i Remlinghyttan 1624-30.
V Collinet (Collin, Colling) Ursprungligen Collinet. En gren kom via norduppland till Iggesunds bruk, varifrån släkten spritts söderut.
V le Compte Släkten är spridd i den mellansvenska bergslagen liksom i Finland.
N Corneliszoon Tonis Corneliszoon skriver nederländskt kontrakt i Amsterdam 1616.
V Cotibi Baudhuin Coutibi finns i Nyköping 1628 som körare.
V Courtehou Philip Courtehou kommer till Sverige 1635.
V Couvrel Petter Baltarzon Courell är känd från Bäckhammaren i Ramnäs 1673.
N Cramer Claes Cramer skriver nederländskt kontrakt i Amsterdam 1623.
N Crins van der Veecht Crins van der Veecht från Achen skriver nederländskt kontrakt 1625 i Amsterdam.
F Crochet Skogshuggarsläkt från Sedan, Frankrike.
N Croon Förmodligen ett holländskt namn.
V Crop Anthonine Crope arbetare som mästerräckare vid Lövsta bruk omkring 1635 men återfinns omkring 1640 vid Österbybruk och runt 1650 vid Nävekvarn.
F Cuderiaux Utbetalning hustru i Sedan 1632, E. Appelgren.
V Dandenel I släkten är ett flertal medlemmar masmästare under 1600-talet.
O Daniel Patronymikon i släkten Koch.
F le Dent Kolare från Sedan.
V Depardieu Släkten endast känd i Finland.
V Derheu Coolas Derheau kontrakterades som masmästare och återfinns i Finspång och Sörmland.
N Dircksen Dirck Dircksen skriver nederländskt kontrakt i Amsterdam 1630.
V Dombret Två släkter. Vapensmeder och kolare.
V Doublet Nicolas Doublet anges först som skrivare men blir snart bruksägare i Bergslagen.
V Douhan Ursprungligen de Han. En av de talrikaste vallonsläkterna på 1600-talet. En typisk hammarsmedssläkt.
V Doya Släkten förekommer vid Lindesberg, Fellingsbro och Ramsbergs socknar.
V Dromeau Johanna Gillesdotter som gifte sig 1644 i Risinge med Johan le Main (le Maigre) skall ha släktnamnet Dromeau.
V Drougge Från bruken i Örebro län spreds en gren via Värmland till Söderfors. En gren hamnade i norrbotten varifrån en stor släkt härstammar.
V Dubois Kommer av "bois", dvs skog. En av de största vallonsläkterna i Sverige på 1600-talet. Spridda över praktiskt taget alla bergslager.
V Durant Släkten är känd från Värmland, bl.a. Kroppa under 1600-talet.
V Durieu Pierre Durieu arbetar som kolare vid Nävekvarn 1637-45.
F de l'Espeche Simon de l'Espeche, skogshuggare från Sedan.
V Evrard Förekommer tidigt som kolare.
V Fagot Förste invandraren var kolare men släkten övergår snabbt till tjänstemannayrken.
V de Fala, Faleij Inkom till Sverige från Vallonien, Belgien under 1600-talet.
V Farke Masmästarsläkt vid de Uppländska bruken.
T Farther Christian Farther skriver kontrakt 1631 i Norrköping.
V Fassin Inkom till Sverige från Vallonien, Belgien på 1600-talet. Fassin är en masmästarsläkt vars ättlingar sedan avancerade till högre tjänster på bruken och andra borgerliga yrken.
V de Fer (de Faire) Ännu en kolarsläkt med begränsat källmaterial.
V Ficque (Kinn)  Bälgmakaren Johan Kyhn finns vid Lövsta bruk. Namnet har stavats Chine, Chun, Kinne.
V Flament En gren av släkten kom via Göteborg till bruk södra Småland. Namnet skrevs där Flamen eller Flaen.
F-V de Flon Släktens anfader är Jean Constant de Flon bördig från Bourdeaux i Frankrike. Hans hustru Maria de Besche var från Liége. 
S Flygare En smedsläkt med oklart ursprung. Släkten har ansetts ha vallonskt ursprung men namnet är rent svenskt och finns som soldatnamn. Namnet påträffas bl.a. i norra Uppland.
V Forthomme Glaude Gilliuson Forthomme arbetar som kolare i Nora 1650-52.
V Fosti Philip Fosti är verksam som kolare i Norrköping från 1630.
V François En masmästarsläkt som förekommer i vid bruken i mellersta och östra Bergslagen.
N Frey Jan Fey skriver nederländskt kontrakt i Amsterdam 1623.
V Frumerie Inkom till Sverige från Holland under början av 1600-talet
V Gago Se släkten Herou.
V Galan Släkten förekommer i Västmanland och i Uppland.
V Garney (Grenier) En släkt med många masmästare.
V De Geer Louis De Geer var den som finansierade den omfattande valloninvandringen på 1620-talet.
N Gefvert Troligen den största smedsläkten i Sverige, sannolikt med flamländskt ursprung.
V Gelotte En hammarsmedsläkt som via Godegård hamnade i upplandsbruken.
V Giel Snickardrängen Henri Giel skrev kontrakt i Liège 1628.
V Giers Ursprungsnamnet är Herceau som sedan övergått till Giers men även Gers och Jers.
Ö Gigerus Matthias Gigerus skriver kontrakt i Stockholm 1643. Han är från Bern i Schweiz.
V Gilbert Johan Gilbert. Kolare vid bruket i Tyresö mellan 1639-41.
V Gille En stor smedsläkt som framför allt varit koncentrerad till Österbybruk.
F Godet (Gode) Jean Godet kommer från Vendresse i Frankrike.
S Goding Ej vallonsläkt, enligt Kjell Lindbloms böcker.
F, V Goffin Fransk stamfader Thomas Goffin, Omont, söder om Sedan. Möjlig vallonsk stamfader: Ottin Goffin, värvad 1609.
N Goossens Hendrik Goossens skriver nederländskt kontrakt i Amsterdam 1627.
V Goudou Jean Goudou tecknar kontrakt i Liège 1627 som hjulmakare.
V le Gouverneur Lynaer le Gouverneur kommer till Österbybruk i Uppland 1632 från Liège.
V le Grand Släkten kommer till Nyköping 1628-29.
F Grandpré Ubetalning till fadern i Sedan 1631, E. Appelgren.
V Grell Inkom till Sverige från Vallonien, Belgien i början av 1600-talet.
V Grignard Martin Grignard är kolare vid Flögfors bruk 1640-47.
N Groth Släkten härstammar sannolikt från Norra Tyskland eller möjligen Brabant. I så fall en flamländsk släkt.
V Guillaume (Gilljam) En talrik släkt som tidigt fanns vid upplandsbruken.
O Hane Oklart om svensk, tysk eller flamländsk härkomst. Vallonkoppling har ej kunnat påvisas.
V Hardi Bovi Hardi arbetar 1632 i Norrköping.
N Harmsen Hendrik Harmsen skriver nederländskt kontrakt i Amsterdam 1627.
O Hasar Oklar härkomst enligt Kjell Lindblom. En smedsläkt, men någon vallonanknytning har inte kunnat verifieras.
V Havrenne Jean Havrin finns 1625-28 i Finspång som räckarmästare.
N Hendrikszoon Jan Hendrikszoon skriver nederländskt kontrakt i Amsterdam 1616.
V Henning Släkten förekommer talrikast vid Strömsbergs och Västlands bruk i norduppland.
V Henvart Släkten var tidigt masugnsarbetare.
T Herre Saknas i Erik Appelgrens "Vallonernas namn" och i Kjell Lindbloms böcker. Namnet har tysk klang. Någon vallonanknytning har inte kunnat verifieras.
V Herou (Gago) Släkten förekommer både vid bruken i Östergötland och i mellersta Bergslagen. Ursprungligen Henrot.
O Hiller Någon vallonanknytning har inte kunnat verifieras.
V Hubert Släkt med kolare och hammarsmeder. Förekommer vid bruk i Värmland.
V Hubinet (Hübinette, Hybinette) Släkten utgår från två invandrare, den ene skogshuggare och kolare, den andre smältare.
V Humbla En hammarsmedsmedsläkt med vallonskt ursprung.
O Ilou Okänt ursprung. Kan vara ett patronymikon.
N Imens Gerrit Imens skriver nederländskt kontrakt i Amsterdam 1617.
O Jacob Saknas i Erik Appelgrens "Vallonernas namn" och i Kjell Lindbloms böcker. Okänt ursprung. Kan vara ett patronymikon eller en variant av släktnamnet Jacqueau.
S Jagare Hammarsmedssläkt vid de Uppländska bruken, kan vara ett soldatnamn.
N Jansen  Pieter Jansen skriver nederländskt kontrakt i Amsterdam 1616.
N Jansoon Jacop Jansoon skriver nederländskt kontrakt i Amsterdam 1620.
V Jonneau Inkom till Sverige från Vallonien, Belgien i början av 1600-talet.
N De Jounge Bokhållarsläkt som möjligen kan vara flamländsk.
N Juriaensen Dirck Juriaensen skriver nederländskt kontrakt i Amsterdam 1642.
V Kinn Se Ficque
V Koch Medlemmar av släkten blev kända företagare och några adlades Cronström.
T Köhler En tysk smedsläkt som finns publicerad i Svenska Smedsläkter, Band 1.
V Lagrell Släkten var på 1600-talet en kolarsläkt vid Stavsjö bruk.
V Lalouette Jacque Lalouette är hammarsmed vid Högfors bruk 1637-38.
F Lamborion Fransk släkt - se Kjell Lindblom, Nordisk Vallongenealogi, del II.
V Lemoine (Lemon) Ursprungligen Lemoine. Släkten påträffas i mellersta Bergslagen, varifrån många ättlingar påträffas i Jämtlands och Västernorrlands län.
T Lijr (Lihr) Av tysk härkomst, enligt finsk släktutredning. Uppsatser VI, Helsingfors 1984.
F, V Linot Fransk stamfader Martin Linot, utbetalning till hustrun i Sedan. Vallonsk stamfader möjl. hammarsmeden Wellam Johansson Linot.
V Lochette Nicolas Willamson Lochetz är harneskmakare i Jönköping 1605 men arbetar även i Kroppa.
V Lucas En hammarsmedsläkt vars namn senare förändrades till Lycka. Släkten återfinns i mellersta och östra Bergslagen
F le Maigre (Lemoine, Lemon) Kontrakt i Amsterdam 1624 för Pierre le Muick (Maigre) som skogshuggare.
V Malchair Leonard Malschiar arbetar som timmerman vid Torshälla snidverk 1635.
V Malsi Daniel Maltzer arbetar vid Gladhammars bruk 1654.
V Maniette (Magnette) Ursprungligen Magnette. Släkten kom via Finspång till upplandsbruken och är koncentrerad runt Gimo.
V Martelleur Denna släkt finns främst vid de mindre bruken i Uppland, stort antal vid t ex Ullfors bruk.
V Marlier Pierre Marlier finns vid Risinge 1652. Blir senare bruksförvaltare.
F Marquis Gabriel Marquis från Sedan i Frankrike.
O Martens Förekommer vid finska järnbruk. Okänt ursprung.
V Martin Denna släkt finns främst vid de mindre bruken i Uppland, stort antal vid t ex Ullfors bruk.
V Martinel Hammarsmedssläkt med stor förankring vid Lövsta bruk.
V Mathieu Redan under 1600-talets första decennium finns två medlemmar av släkten noterade. En gren fick sitt namn förändrat till Martin och förekommer vid bruken i norra Uppland.
V Melchior den Manhay Släkten kommer till Sverige 1626 och är kolare och körare.
V Melot Släkten har endast två återfunna medlemmar under 1600-talet.
Inkom till Sverige från Vallonien, Belgien i slutet av 1500-talet.
V Michel de Jalhay Hubert Michel de Jalhay kommer till Norrköping 1626 som körare.
V Michelet Ferdinand Michelet är kolare vid Österbor 1638.
V Michot Masmästare Bertrand Michot från Chimay.
V Mineur Mineur betyder gruvarbetare, men kan även hänföras till näraliggande sysselsättning
 som stenbrytning. De första invandrarna var till största delen kolare.
V Monier En kolarsläkt ursprungligen etablerad i Södermanland senare spridd till Uppland.
F de la Montagne Johannes Lemotain är kolare från Sedan-området.
V de Montigny (Ambrois Chevais) Två grenar. Den ena grenen var hammarsmeder, den andra kolare.
F de Morgny Inkom till Sverige från Frankrike i början av 1600-talet.
O Moreau Saknas i Kjell Lindbloms böcker.
O Morein Saknas i Kjell Lindbloms böcker.
V Muskin Skriver kontrakt i Amsterdam år 1635 flyttar till Finspångs bruk i Östergötland ca 1635-1640.
V de My Johan de Mieux kommer till Sverige 1633 som kolare.
V de Nis Masmästarsläkt från de Uppländska bruken.
V Noé Flyttar till Sverige från Vallonien, Belgien i slutet av 1500-talet.
V Nonnet En hammarsmedsläkt som via Finspång kommer till Upplandsbruken.
V Oudart En kolarsläkt som påträffas talrikast i trakten runt Nävekvarns bruk i Tunaberg,
men finns även bland smältare vid upplandsbruken.
F Ouzeaux Henri Ouzeaux skickar pengar till hustrun M. Suan 1621, E. Appelgren
V Pagard En körare- och kolarsläkt från Uppland.
V Paillardell Flyttar till Sverige från Vallonien, Belgien i början av 1600-talet.
V Paradis Jacque Paradis kommer till Norrköping 1633.
V Parment Inkom till Sverige troligtvis från Vallonien, Belgien i slutet av 1500-talet.
V Pasar (Poussard) Förekommer som smältare vid upplandsbruken men en gren flyttar till Galtströmsbruk och vidare till Finland.
V Pecheur Släktnamnet påträffas både i Östergötland och i norra Uppland.
T Pemer Nicolaus Pemer skriver kontrakt 1641 i Stockholm.
V Pepin Pier Pepin påträffas i Nyköping 1639.
V Personne Inkom till Sverige troligtvis från Vallonien, Belgien i början av 1600-talet.
V Philip Inkom till Sverige troligtvis från Vallonien, Belgien i början av 1600-talet.
V Pierrou En gren av släkten är verksam som hammarsmeder vid Horndal och Oppsjö bruk.
Finns sedan även bruken runt Mackmyra.
V Pielard Jehan Pielard, bokhållare - har möjligen rest tillbaka.
N Pietersen Jan Pietersen skriver nederländskt kontrakt i Amsterdam 1642.
N Piethaan Andries Piethaan skriver nederländskt kontrakt i Amsterdam 1642.
V Piette Inkom till Sverige från Holland i början av 1600-talet.
V Pira Via Finspång hamnar släkten vid upplandsbruken som hammarsmeder.
V Pistorius de Preez Niclas Giliusson de Preez ska ha kommit till Värmland 1605.
V de Pois Etienne de Pois kommer till Sverige som kolare 1623.
V Poncelet Noel Poncelet kommer till Sverige 1633.
V de Pont Daniel de Pundt i Mölntorp 1650-60.
V Pourel de Hatrize Bertram Pourel de Hatrize är precepter vid Holmens bruk, Norrköping 1646. Flyttar senare till Stockholm.
V Pouset (Pousette) Detta är en av de största vallonsläkterna i landet. Den är samlad till bruken i norra Uppland under det första århundradet.
V Poulin Poulin är en relativt sent förekommande släkt.
V de Pré Jehan de Pre är spiksmed i Nyköping 1599-1635.
T Qvarfordt Troligen tysk släkt nyligen publicerad i Svenska Smedsläkter häfte 23-24.
O Raquette Ej påträffad i urkunderna.
V Radou Ingift med de Besche.
N de Rees Förmodligen ett holländskt namn, enligt Erik Appelgren.
V de Reniboy Eloy Derniboy fanns vid Åker bruk från 1624.
V de Revin Pierre de Revin kom till Sverige 1633.
V Robert En kolarsläkt som från början fanns vid Godegård.
V Robillar En masmästarsläkt. Stamfadern Pierre Robillar kom till Norrköping 1633.
V Robinet Mathieu Robinet kom till Sverige 1633.
V de la Roche En färgare de la Roche finns i Norrköping vid mitten av 1600-talet.
O Rochie Johan Rochie finns i Österbybruk 1638-40.
N Roelofsen Herman och Jan Roelofsen skriver nederländskt kontrakt i Amsterdam 1620.
S Roos Möjligen ett svenskt namn.
V Rolant Paque Rolant i Finnåker 1643.
V Rousseau Var en kolarsläkt, som delvis koncentrerades kring Gusums bruk.
V de Ruar Gauge de Ruar kom till Norrköping 1633.
O Ruffil Lars Ruffil kan inte knytas till valloninvandringen.
V de Saive Släktens stamfar, Collin de Saive, kom till Sverige 1609.
V de Sausoy Från början en arbetarsläkt, senare generationer ofta förtroendemän.
V Savar Jean Savar är kolare i Bränn-Ekeby 1631.
N Schaey Jan Schaey skriver nederländskt kontrakt i Amsterdam 1615.
N Schilder Jan Schilder skriver nederländskt kontrakt i Amsterdam 1617.
T Schult En tysk hammarsmedsläkt som är utbredd i Bergslagen. Finns upptagen i Smedsdatabasen.
V Servio (Servais) En hammarsmedsläkt som flyttade till Kengis bruk, med många ättlingar i Norrbotten.
N Simons Pieter Simons skriver nederländskt kontrakt i Amsterdam 1623.
V Spite Spite (Spett) finns med i Kjell Lindbloms "Vallonsläkter under 1600-talet", del III.
F-V Sporon (Sporrong) Släkten kom tidigt från Chimay i Vallonien via Finspång till Österbybruk där många medlemmar var masmästare. Äldsta ana på mödernet från Anor, Frankrike på 1500-talet.
N Steelman Johannes Steelman skriver nederländskt kontrakt i Amsterdam 1626.
O Tambour Saknas i Erik Appelgrens "Vallonernas namn" och i Kjell Lindbloms böcker.
O Terneau Leonard Malschiar arbetar som timmerman vid Torshälla snidverk 1635.
V le Thaillard (Tayard) Vauti le Thailar arbetar i Åker 1624.
V Le Theatre Se Taillard
F de Thiery Kolaren Jan Tihery från L'oumerange tecknar kontrakt i Sedan 1621.
O Thoursie Osäker härkomst.
N Tijessen Jan Tijessen skriver nederländskt kontrakt i Amsterdam 1616.
V Tillman Under 1600-talet var smältare det i särklass vanligaste yrkesvalet för släkten Tillman.
V Tissier En hjulmakarsläkt representerad på Upplandsbruken.
N Tjallinghs Reinier Tjallinghs skriver nederländskt kontrakt i Amsterdam 1627.
S Tolf En gammal hammarsmedssläkt men ej vallonsk.  Finns utredd i Smedsläkten Tolf genom tre sekler av Lars Olof Lööf (1989) samt i Smedsdatabasen.
S Toll En svensk hammarsmedssläkt.
V Tollet Stamfadern använde sig aldrig av familjenamnet som tas upp först i den andra generationen.
V Touffar Släkten finns tidigt i Värmland.
F, V Tourneur Fransk stamfader Anthoni Torneur.Utbetalning till hustrun
i Sedan. Vallonsk stamfader möjl. Hindrich Tourneur.
F Touron Hemort Pouru-Saint-Remy, Frankrike. Kontrakt i Sedan 2/9 1624.
O Toussaint Patronymikon i släkten Touffar.
V de Try Daniel de Try finns i Norrköping 1627 som bösspipmakare.
V Tryson Förekommer endast i Finland.
O Uhr Förekommer vid finska och svenska järnbruk. Okänt ursprung.
N Uutgens Symon Uutgens skriver nederländskt kontrakt i Amsterdam 1645.
F De la Va Henry de Lava skogshuggare skriver kontrakt 1624 och är förmodligen från Frankrike.
V de Val Släkten de Val verkar komma från vallonskt område. "De Waal" betyder vallonen.
V de Walck Släkten förekommer tidigt i södra Dalarna bl.a. som myntsmeder.
F Waron Martin Vuaron tecknar kontrakt i Sedan 1620.
V Waroquin Anthoine Warokin skriver kontrakt i Liège 1627 som räckarmästare. Släkt som flyttar mellan olika bruk i Mellansverige.
V Verlaine Lodstöparsläkt som tidigt bosatte sig i Noraskogs bergslag.
S Verme En smedsläkt från Värmland. Har inte kunnat kopplas till valloninvandringen.
N Vermeulen Pieter Vermeulen skriver nederländskt kontrakt i Amsterdam 1627.
O Willbas En smedsläkt som angetts vara vallonsk men som inte kunnat bekräftas. Finns upptagen i Smedsdatabasen.
V Willmot I Sverige utgörs släkten av två grenar utan påvisbart samband.
N Witte Enligt Erik Appelgrens tolkningar tyder namnet på ett holländskt ursprung. Witte eller de Witte torde som sagt vara närmast holländsk, enligt Kjell Lindblom.
V Vincent Raflier Många medlemmar var kolare. Släkten förekommer vid Lövsta och Gimo samt senare i en gren i Västerbotten.
N Wolff Jan Wolff skriver nederländskt kontrakt i Amsterdam 1617.