Vad är Sällskapet Vallonättlingar?

Sällskapet Vallonättlingar bildades 1938. Dess syfte är att sprida kännedom om vallonernas insatser i vårt lands ekonomiska och kulturella liv och att stödja forskningen på detta område. Sällskapet skall även samla ättlingar till de ursprungligen invandrade vallonerna till olika former av samvaro, medverka till bevarandet av resterna av vallonsk kultur och skapa levande kontakt med folk, myndigheter och institutioner i Vallonien.

Medlem kan var och en bli, som har vallonskt påbrå, men även den som vill ekonomiskt eller på annat sätt stödja sällskapets verksamhet är välkommen. Sällskapet har medlemmar i alla delar av vårt land och styrelsen har sitt säte i Stockholm. Antalet medlemmar är för närvarande omkring 1200.

Sällskapet arrangerar olika aktiviteter för medlemmarna. I den årliga planeringen ingår studiebesök och utflykter, huvudsakligen inom landet, föredrag i ämnen inom Sällskapets intresseområde liksom en höstsammankomst i den lättsamma samvarons tecken. Vid ett flertal tillfällen under årens lopp har resor till Belgien, främst den vallonska delen, genomförts. Sällskapet anordnar även släktforskarträffar och publicerar forskningsresultat i Sällskapets medlemsblad, Vallonättlingen, som utkommer med fyra nummer per år och sänds till alla medlemmar. Kostnaden för medlemsbladet ingår i medlemsavgiften.

Sällskapet Vallonättlingar är medlem i Sveriges Släktforskarförbund.

Du kan hämta vår informationsfolder som pdf-fil på denna länk (250 kB).
Information folder in English as pdf file (210 kB).

Du kan hämta våra stadgar som pdf-fil på den här länken (80 kB).


Vad innefattar medlemskapet i SVÄ

Som medlem får du:

Medlemskapet innebär:


Hur blir man medlem

Medlemsavgifter är för 2019:

Familjemedlem får ej egna utskick av tidning etc, men har annars samma status (kallas "fm" i formuläret nedan).
Vid inträde efter 1 juli gäller halv avgift för resten av året. Den som ändå betalar full avgift får årets redan utgivna medlemsblad retroaktivt.
Vid betalning av full avgift efter den 15 oktober, räknar vi med att beloppet avser nästkommande kalenderår, om inget annat anges.

Inbetalning:

Avgiften betalas lämpligen in på vårt Plusgirokonto, 15 73 47 - 6.
Sällskapet Vallonättlingar, Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg.

Det går också bra att betala via SWIFT till:
IBAN SE52 9500 0099 6042 0157 3476 i NORDEA Bank AB,
SE-105 71 Stockholm, SWIFT-adress NDEASESS


Formulär för medlemsanmälan on-line

OBS! Vi har haft ett tekniskt problem med formuläret nedan. Det är nu löst och formuläret kan användas igen.

Namn:
Födelsedatum: Yrke/titel:
Namn, fm:
Födelsedatum, fm: Yrke, fm:
Adress:
Postnr: Ort:
Telefon: Land:
Släktnummer?
Kontaktad av:
e-mail adress?
Hemsida/www?

Titta i Nya släktlistan för att hitta släktnummer (vi har övergått till nya numren fr.o.m. 22 mars 2019).


Styrelsen, en kort presentation

Här finns SVÄ numera - i det f.d. Marabou-huset i Sundbyberg

Sedan mitten av april 2019 finns Sällskapet Vallonättlingar i anslutning till Sveriges Släktforskarförbund och Genealogiska Föreningen i lokaler i det s.k. Marabou-huset i Sundbyberg.

Vår adress är: Sällskapet Vallonättlingar, Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg.

De nya, gemensamma lokalerna ligger på promenadavstånd från Sundbybergs station. Hit leder både tunnelbanans Blå linje och flera bussar (linje 196 och 512 har hållplats alldeles intill) och dessutom har tvärbanans linje 22 hållplats Bällsta bro i närheten. Ett antal parkeringsmöjligheter finns i trakten.

Som medlem är Du välkommen att besöka oss och ta del av det forskningsmaterial som finns. Vi har inte fast bemanning i lokalen, så kontakta oss i förväg.


|Startsidan |Om SVÄ |Aktuellt |Historik |Forskning |Medlemsinfo |Forum |Länkar & tips| |Uppdatera