SVÄ - Medlemssidan

Denna del av hemsidan innehåller information som är tillgänglig för våra medlemmar, genom att ange inloggningsuppgifter (användare och lösenord). Dessa uppgifter får våra medlemmar tillgång till via medlemstidningen.

Här lägger vi in medlesförteckningen i pdf-form. Vi ger inte längre ut den i pappersform. Vi kan därmed också uppdatera den några gånger per år, så att den även visar nytillkomna medlemmar relativt snabbt. Medlemslistan innehåller de vanliga uppgifterna namn, adress, telefon, e-post. Vi tar även med de släktanknytningar medlemmen uppgivit. OBS! Viktigt att skicka in uppdateringar till oss om man t.ex. flyttat, ändrat e-post eller kanske uppdaterat släktanknytningar (se släktnummerförteckningen).

Vi tar emot adressändringar, e-post, och andra uppdateringar till medlemsregistret genom att du som medlem fyller i det här uppdateringsformuläret. Du kan naturligtvis även skicka ett vanigt mail till info@vallon.se med motsvarande uppgifter.
SVÄ följer den europeiska dataskyddsförordningen, GDPR. Här kan du läsa mera oim det.

Här lägger vi även in en del annat material, för vår medlemmar. Detta material kompletteras eller uppdateras löpande.

Om du inte redan är medlem, så kan du snabbt åtgärda det! Läs mera under Hur blir man medlem.

Medlemsförteckning och annat föreningsmaterial:

SVÄ Medlemsförteckning som pdf-lista. Liggande format. Öppnar separat flik i web-läsaren.
Protokoll från årsmötet 2019 som pdf. Öppnas som separat flik.
SVÄ Verksamhetsberättelse 2019 som pdf. Öppnas som separat flik.
Valberedningens preliminära förslag inför årsmötet 2020 (prel). pdf i separat flik.

Övrigt informationsmaterial av intresse för våra medlemmar:

Avskrifter av bördsbrev från Uppland, slutet 1600-talet till mitten av 1700-talet från kortregister upprättat av Åke Dubois.
|Startsidan |Om SVÄ |Aktuellt |Historik |Forskning |Medlemsinfo |Forum |Länkar & tips| |Uppdatera