Litteraturtips om valloner

En ganska omfattande litteratur finns om vallonerna i Sverige. Vi kan dela in litteraturtipsen i följande områden:

Allmänt, skönlitteratur

Litteratur - (ej släktutredningar)