Ny bok från SVÄ om Lövsta bruks historia!


I denna antologi, som Sällskapet Vallonättlingar producerat, får vi följa vallonbruket i Lövsta från starten till dess att hamrarna tystnade.

Boken illustrerar, med namn på såväl anställda som ägare, hur brukslivet levdes både till vardag och till fest.

Hur såg smedernas och smedhustrurnas liv ut? Vad hade en smältmästare för ekonomiska villkor under hans aktiva år?

Vi får här också kunskap om hur vallonjärnet producerades och vilka vallonsmeder som var de första i brukets historia.

Ett avsnitt redovisar hur lag och rätt kunde upprätthållas genom några nedslag i domböckernas torra verklighet.

Ödesdigra historiska händelser som rysshärjningarna skildras ingående. Varför skedde de? Hur skedde de? Hur drabbade de?

Boken är även av stort intresse för släktforskare och andra med anor i Lövsta, då det finns omfattande förteckningar över personer som arbetade i Lövsta på 1600- och 1700-talet och delvis ända fram till första delen av 1900-talet.

Texterna blandas med ett rikt urval av bilder av vilka många publiceras i tryck för första gången.

Boken är på 88 sidor, limbunden och i stort format (A4) och med bilder och illustrationer i färg.

Boken är författad av Robert Mattson, Lars Hansén och Jan Olsson - alla medlemmar i Sällskapet Vallonättlingars forskargrupp.

I bilagorna finns rikliga uppgifter enligt följande: Produktionsuppgifter 1662 - 1719, Avräkningsbok 1629 - 1632, Roterings- och utskrivningslängd 1644, Mästare vid Lövsta bruk 1662 - 1926, Förteckning över brukspersonal 1685, Masmästare vid Lövsta bruk, Hammarsmedsbesättning vid de olika hamrarna några utvalda år.

Beställningsinformation

Boken är utgiven av Sällskapet Vallonättlingar. Den säljs direkt av oss enligt informationen nedan men kan även köpas genom Släktforskarföbundets nätbokhandel på länken Rötterbokhandeln.

Vid beställning direkt från Sällskapet Vallonättlingar gäller följande beställningsinmformation:

Boken kostar för medlemmar i Sällskapet Vallonättlingar 200:- plus frakt 60 kronor, dvs totalt 260 kronor.
För ICKE medlemmar i Sällskapet Vallonättlingar kostar den 220 kronor + frakt, dvs 280 kronor.
Du beställer genom att ange "Lövstaboken" och betala in rätt belopp till:
Sällskapet Vallonättlingar, Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg. Plusgiro 15 73 47 - 6.

Man kan även betala med Swish. Nummer 123 430 79 06.

Det går också bra att betala via SWIFT till:
IBAN SE52 9500 0099 6042 0157 3476 i NORDEA Bank AB,
SE-105 71 Stockholm, SWIFT-adress NDEASESS