Vallonkontraktskiva 2!

Version 2 av DVD-skivan med valloninvandrares översatta originalkontrakt

Mycket utökad. Alla kontrakt från Leufstaarkvet, mycket nytt historiskt material.


DVD-skivan innehåller skannade anställningskontrakt, brev och kvittenser ur det s k Leufstaarkivet i Riksarkivet.

I materialet finns uppgifter om namn, hemort, yrke och anställningsvillkor för över 500 av de valloner som invandrade till Sverige under 1600-talets första hälft.

Texterna är transkriberade till läsbar text från franska, nederländska eller tyska och sedan översatta till svenska.

Skivan är en omfattande vidareutveckling och komplettering av den Vallonkontraktskiva som gavs ut 2013 och kan med fördel användas tillsammans med Vallonskiva 4 vid fördjupad forskning.

 

Genom SVÄs försorg har alla dokument i Leufstaarkivets samling av handskrivna kontrakt, brev, kvittenser och annat skannats till datafiler. Materialet berör anställningsvillkoren för de arbetare från Vallonien som värvades till Sverige under första hälften av 1600-talet. Texterna, skrivna på franska, nederländska eller tyska är nu transkriberade och översatta till svenska. En stor del av kontrakten fanns redan transkriberade genom det arbete som Kjell Lindblom hade gjort inför sin bokserie Vallonsläkter under 1600-talet. Översättningsarbetet genomfördes, i sin första fas, av en grupp medlemmar inom Sällskapet Vallonättlingar (SVÄ) med tillräckliga språkkunskaper och intresse för projektet.


För uppföljningsarbetet har de nödvändiga transkriberingarna utförts genom samarbete med Antoine Meissonnier i Paris (de franskspråkiga texterna) och Ernst van den Boogaard (de nederländska texterna). Översättningar och förklarande kringtexter har gjorts av en mindre grupp inom SVÄ.

Det är med stolthet vi nu kan erbjuda resultatet i form av en betydligt vidareutvecklad DVD med 105 franskspråkiga och 29 nederländska kontrakt i översättning. Dessutom finns 14 brev och 18 kvittenser (franska), tre brev och två kvittenser (nederländska) samt fyra tyska kontrakt och två kontrakt och ett brev på svenska.

Till detta finns ett antal nya och omarbetade kringtexter som sätter kontrakten i sitt sammanhang genom beskrivning av samtidshistorien, migrationen från Vallonien, kolning och järnframställning med förklaring av specialuttryck, yrkesbeteckningar och valutor, samt vallonernas språk och klädsel. Dessutom redovisas namnuppgifter och sammanfattningar av ett fåtal texter som inte blivit översatta i sin helhet. På skivan finns ett överskådligt register sorterat efter namn eller kontraktsnummer.

Skivan körs med en vanlig web-läsare (t.ex. Internet Explorer) och kräver ingen installation. Den startar oftast automatiskt i Windows. Dubbeklicka på start.htm annars.

Beställningsinformation

Priset som DVD-skiva är 180:- (inklusive frakt) för medlemmar och 250:- för icke medlemmar. (Vid leverans utanför Sverige tillkommer 10:- för dyrare porto.)

Vi erbjuder även alternativet Vallonkontrakt 2 på USB-minne! Pris som USB-minne, 230:- för medlem och 300:- för icke medlem. (Vid leverans utanför Sverige tillkommer 10:- för dyrare porto.)

Du beställer DVD-skiva genom att ange ”Vallonkontraktskiva 2” i meddelandet och  betala in rätt belopp till vårt Plusgiro. Vid beställning av Vallonkontrakt 2 som USB-minne, skriv "Vallonkontrakt 2 USB" i meddelandet i stället.

Kom ihåg att fylla i namn och adress ordentligt! Ange gärna även telefonnummer. Skivorna / USB skickas som brev. Räkna med leveranstid på ca 2 veckor, eftersom vi sköter det hela på fritiden.

Plusgirokonto 15 73 47 – 6, Sällskapet Vallonättlingar, Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg.

Man kan även betala med Swish. Nummer 123 430 79 06.

Det går också bra att betala via SWIFT till:
IBAN SE52 9500 0099 6042 0157 3476 i NORDEA Bank AB,
SE-105 71 Stockholm, SWIFT-adress NDEASESS