Tips på källor på Internet för vallonintresserade

Kyrkoböcker Belgien

På Belgiska riksarkivets hemsida finns kyrkoböcker gratis tillgängliga. För att kunna titta på de inskannade bilderna krävs att du registrerar dig genom att skapa ett inloggningsnamn samt ett lösenord. Övergripande information finns på engelska, annars är språket flamländska eller franska.

Kyrkoboksmaterialet är födda, vigda och döda på samma sätt som i Sverige. Till många församlingar finns handskriva personregister (index). Materialet är indelat i provincer och församlingar, antalet församlingar är mycket stort. Det finns kyrkoböcker så tidigt som sent 1500-tal men dessvärre även stora luckor p g a de två världskrig som drabbat området.

http://www.arch.be/index.php?l=en  informationssida på engelska
http://search.arch.be/   här loggar du in och välj därefter länken Aperçu des registres paroissiaux (paroissiaux=församling) där finns lista över Provincer vilket leder dig till församlingarna

liege_family.jpg

Register (index) ur en födelsebok från arkivet i Liège, Belgiska Riksarkivet. Foto: Anders Herou

Nedan finns länkar till registerfiler (som man kan spara ned lokalt som pdf-filer - finns en symbol för det uppe till höger) över respektive provins kyrkoboksmaterial. Här får man en uppfattning om hur stort materialet är och för vilka perioder det finns kyrkoböcker bevarade.

Province Brabant wallon
Province Hainaut (arr. Charleroi, Mons)
Province Hainaut (arr. Tournai)
Province Liège (arr. Huy)
Province Liège (arr. Liège, Verviers)
Province Liège (arr. Eupen)
Province Luxembourg (arr. Arlon, Neufchâteau)
Province Luxembourg (arr. Marche-en-Famenne et Canton Saint-Hubert)
Province Namur

 Register till kyrkoböcker
Netradyle, "Cercle d'histoire et de généalogie de Beauvechain et Grez-Doiceau".

En lokalhistorisk förening som upprättar register till kyrkoböcker. Många församlingar är registrerade men mycket återstår. Gäller hela Belgien och det går att söka på både namn och församling.

Föreningens hemsida finns på: http://netradyle.be/actes/

Folkräkning i Chimay-området 1616

Intressant material om en folkräkning i Chimay-området finns publicerad på en hemsida för "The Bevier Family" (släkten Bevi, Bevé, Boevie).

Adress: http://www.bevier.us/

bevier.jpg

Under “Research Documents” och vidare under den Belgiska flaggan finns en avskrift av folkräkning i Chimay-området 1616.

Släkter för vilka vi tidigare känt till ursprungsorter inom Chimay-området genom bevarade kontrakt kan i många fall bekräftas ha varit bosatta där redan 1616. Några invandrare med bevarade kontrakt men utan proveniens kan nu också bevisas ha sitt ursprung där. Man kan gå igenom listan namn för namn och jämföra med Appelgrens bok Vallonernas Namn, så hittar man vilka invandrare som matchar. Listan ger dessutom i en del fall en antydan om invandrarens föräldrar. Listan ger i många fall årtal för giftermål och uppgift om när och varifrån individer flyttat till Chimay-området.

Kartor Belgien

Det finns många länkar till kartor på Internet, detta är ett förslag:

http://www.uvcw.be/communes/

Här kan man välja resp provins, det som visas är nuvarande ”commune”. I en commun kan finnas flera församlingar, främst i de större städerna.

Mormonernas hemsida Family Search

På dessa sidor finns en hel del register till kyrkoböcker gäller många länder. Kan vara värt att testa en sökning där för Belgien o Frankrike, även Sverige.

https://familysearch.org/search

Efternamn i Belgien idag

På denna länk kan man få en bild av hur många det finns med ett viss efternamn i olika delar av landet. OBS! Den är känslig för stora och små bokstäver, så t.ex. Henrot ger träff, men inte henrot.

http://familienaam.be

Liten handledning för släktforskning i Frankrike

Av Antoine Meissonnier

Internetportaler

Två nationella internetportaler ger dig tillgång till franska arkiv, i princip från hela franska området. Men ingen av dem kan lämna uppgifter från alla franska arkiv.

Den ena är det franska Kulturdepartementets släktdatabas: http://www.culture.fr/Genealogie. Här finns några av namn- och släktdatabaserna samlade på adressen: http://www.culture.fr/Genealogie/Actualites/Les-bases-sources-de-genealogie/(theme)/1. Portalen möjliggör personnamnsforskning. Men den är mycket begränsad. Vill man gå vidare, måste man fortsätta med andra källor.

Den andra, nya franska arkivportalen på Kulturdepartement, France Archives, som skulle samla förteckningar från alla franska arkivinstitutioner: https://francearchives.fr/en/, klarar endast av arkivbeskrivningarna från tjugo institutioner (handlingarna från Ardennes Landsarkiv t.ex. är ännu inte tillgängliga på den här portalen).

Till skillnad från den äldre databasen, gör inte portalen France Archives det möjligt att forska på personnamn - alla personnamn från dokument är inte indexerade.

Båda databaserna hänvisar till scannade bilder eller arkivbeskrivningar.

Landsarkivens webbplatser

För att bedriva släktforskning i Frankrike, är det nödvändigt att söka på de franska landsarkivens (”archives départementales”) webbplatser, som förvaltar kyrkoböckerna för varje område.

Franska landsarkivskatalogen finns på portalen France Archives: https://francearchives.fr/fr/services?es_level=level-D.

De flesta franska arkivinstitutionerna ger gratis tillgång till beskrivningar och scannade bilder från kyrkoböcker och andra släktkällor.

Det gäller t ex Departement Ardennes landsarkiv: http://archives.cd08.fr/article.php?larub=23&titre=sources-genealogiques eller Departement Nords landsarkiv:http://www.archivesdepartementales.lenord.fr

För ytterligare information, se (på franska): https://francearchives.fr/en/section/44272.