Aktiviteter inom Sällskapet Vallonättlingar


Preliminära aktivitetsplaner för år 2019 - mera kommer efter hand...

Aktivitetsdatum för år 2018

Aktivitetsdatum för år 2017

Aktivitetsdatum för år 2016

Aktivitetsdatum för år 2015

Aktivitetsdatum för år 2014

Aktivitetsdatum för år 2013

Aktivitetsdatum för år 2012

Aktivitetsdatum för år 2011

Aktivitetsdatum för år 2010

Aktivitetsdatum för år 2009.

Aktivitetsdatum för år 2008.

Aktiviteter under år 2007.

Aktiviteter under år 2006.

Aktiviteter under år 2005.

Aktiviteter under år 2004.

Aktiviteter under år 2003.

Aktiviteter under år 2002.

Aktiviteter under år 2001.

Aktiviteter under år 2000.


Acrobat Reader behövs för att läsa pdf-filer. Du kan hämta den genom att klicka till vänster.


Här finns SVÄ numera - i det nya släktforskarcentret i Huvudsta

Sedan februari 2008 finns Sällskapet Vallonättlingar tillsammans med Sveriges Släktforskarförbund, Genealogiska Föreningen, Föreningen DIS-Öst, Storstockholms Genealogiska Förening, Föreningen för Smedsläktsforskning i ett nytt ”släktforskningens resurscentrum” i Huvudsta.

Vår adress är: Sällskapet Vallonättlingar, Anderstorpsvägen 16, 171 54 Solna.

De nya, gemensamma lokalerna ligger nära Huvudsta Centrum. Hit leder både tunnelbana (Blå linje till Huvudsta Centrum) och bussar (linje 113) och dessutom är parkeringsmöjligheterna goda. Lokalerna rymmer även gemensamt referensbibliotek mm och är öppna för medlemmar i medverkande föreningar under kontorstid.

Vår lokal kan hållas tillgänglig genom släktforskarcentret. Se närmare information om detta på släktforskarcentrums information om öppethållande mm. Som medlem är Du välkommen att besöka oss under öppethållandet och ta del av det forskningsmaterial som finns.


|Startsidan |Om SVÄ |Aktuellt |Historik |Forskning |Medlemsinfo |Forum |Länkar & tips| |Uppdatera