Den digitala släktforskardagen arrangeras av Genealogiska föreningen GF, Föreningen för datorhjälp i släktforskningen DIS, Föreningen för Smedsforskning FFS, Judiska släktforskningsföreningen i Sverige, Svenska Släktakademien och Sällskapet Vallonättlingar SVÄ.

 

 

Program

 

 

Live sessioner - videomöten den 24 oktober
(filmas och finns tillgängliga 1 november – 30 november)

 

09.00 – 09.45

 

Grundläggande användning av släktdatabasen Disbyt, en sökbar databas med 41 miljoner poster, som innehåller 75 % av Sveriges historiska befolkning under perioden 1750 - 1900.
-
Olle Olsson, DIS

 

Inrikes pass - ett GF-projektet med ambitionen att skapa ett sökbart personregister till den omfattande mängd arkivhandlingar som dokumenterar resandet förr. - Hans Hanner och Mats Johansson, GF

 

10.00 – 10.45

 

FFS databas och publikationer - Örjan Hedenberg och Mari Anne Roslund, FFS

 

Gyllenåder, saltfluss och moderpassion, gamla tiders sjukdomsnamn. Hur kan vi tolka dessa? - Olof Cronberg, DIS

 

11.00 – 11.45

 

Skolmatriklar, ett GF-projekt med ambitionen att skapa ett sökbart personregister i skolmatriklar från ett 50-tal högre allmänna läroverk från tidigt 1600-tal fram till 1900.
-
Hans Hanner och Erik Mouwitz, GF

 

Släktforskning i Finland. Workshop - Marianne Jonasson, Släktakademien

 

DNA och Disbyt, två hjälpmedel i släktforskningen som kan synkas - Eva Dahlberg, DIS

 

12.00 – 13.00          LUNCHPAUS

 

13.00 - 13.45

 

JewishGen, hur finner jag mina judiska anor, Thomas Fürth, Anna Langaard och Gun Moll, Judiska släktforskningsföreningen

 

Släktforskarcafe´ med Olle och Michael. Ta med dina frågor så diskuterar vi dem! - Olle Elm och Michael Lundholm, GF

 

Hitta dina nu levande släktingar, bl a med hjälp av DNA och 1900-talsforskning - Eva Edberg och Stefan Escher, Släktakademien

 

 14.00 -14.45

 

Vad vill du veta om vallonforskning? - Anders Herou, Lars Hansén och Robert Mattson, SVÄ

 

Grundläggande om kartor i Disgen - Lena Ringbrant-Ekelund, DIS

 

15.00 – 15.45

 

Släktforskarcafé med Släktakademien. Tema: Gårdar. - Eva Edberg, Marianne Jonasson och Stefan Esche

 

Släktforskning med Disgen. Ett kraftfullt program för registrering och presentation av din släktforskning - Torgny Larsson, DIS

 

16.00 – 16.30

 

Fråga föreningarna:

GF - Genealogiska föreningen

DIS – Föreningen för Datorhjälp i Släktforskningen

FFS – Föreningen för Smedsforskning

Judiska släktforskningsföreningen i Sverige

Svenska Släktakademien

SVÄ - Sällskapet Vallonättlingar

 

Inspelade filmer och föredrag  
(tillgängliga för anmälda deltagare 24 oktober – 30 november 2020)

 

Från Genealogiska föreningen GF:

 

1.      GF:s bibliotek och arkiv - Mats Lundell och Michael Lundholm

2.      GF:s digitala databaser - Johan Lagerros

3.      GF:s filmade föredrag - Malle Caesar

4.      GF:s uppdragsforskning - Edit Holmqvist intervjuas av Thomas Fürth

5.      Släkt och Hävd + Hur skriver man en släktartikel - Maria Wallius, Magnus Bäckmark med flera

6.      Svensk Genealogisk Tidskrift - Michael Lundholm


Ett urval av GF:s filmade föredrag:

 

7.      DNA: mtDNA och sedan? - Magnus Bäckmark

8.      DNA: Okänd mor Johanna – Magnus Bäckmark

9.      DNA: Jakten på farfars farfar – Christer Carmevik

10.  DNA: Okänd fader okänd – Ralf Wrangö

11.  Utanförskapets villkor – Thomas Fürth

12.  Fader okänd – Elisabeth Reuterswärd

13.  Prostitutionen i Sverige under 1800-talet – Anna-Karin Westerlund

14.  Farmors fars föräldrar okända – Carolyn Östberg

15.  Älvsborgs andra lösen. Det tidiga 1600-talets flyttade, vigda och döda – Martin Andersson

16.  Herdaminnen. Präster i släkten? – Jan Appelquist

17.  Årliga uppgifter i mantalslängderna – Magnus Bäckmark

18.  Landskapshandlingar – Olle Elm

19.  Hur hittar jag min soldat? – Mats Johansson

20.  Arbetsmetod med mantalslängder och domböcker – Michael Lundholm

21.  Domstolsarkiven för släktforskare – Claes Westling

22.  En fjäder i hatten. Hilda Ahnfelt och Stockholms Plymfabrik – Chris Bingefors

23.  De blev Stockholmare. Några borgerliga släkter i 1700- och 1800-talets Stockholm – Thomas Fürth

24.  Äktenskap mellan adliga och ofrälse under stormaktstiden – Julia Grauers

25.  Mer kött på benen. Arkiven som ger dina släktingar liv – Fredrik Mejster  

 

Från Föreningen för Datorhjälp i Släktforskningen DIS:

 

26.  Film om utställningenSläktforskning - Inte bara namn och årtal”

 

Från Föreningen för Smedsforskning FFS:

 

27.  Varför är smeder intressanta? - Örjan Hedenberg

28.   Hammarting och mantalslängder, alternativa källor - Mari-Anne Roslund 

Från Judiska släktforskningsföreningen i Sverige:

 

29.  Boktjuvarna - Anders Rydell och Reneé Hirschfeld

30.  En resa från Haga norra till Europas metropoler och byar - Thomas Fürth

31.  En elegant dam med plym i hatten - Thomas Fürth

32.  Genealogy Death Match. Släktforskartävling mellan Randy Schoenberg och Jarrett Ross (på engelska)

 

Från Svenska Släktakademien:

 

33.  Svenska Släktakademien, en presentation

34.  Soldatforskning - Eva Edberg

35.  NAD och ämnesområdena på Riksarkivet - Marianne Jonasson

36.  Bouppteckningar - Marianne Jonasson

37.  Att forska i städer - Eva Edberg

 

Från Sällskapet Vallonättlingar SVÄ:

 

38.  Vallon 6. Här hittar du dina valloner - Anders Herou

39.  Vallonernas anställningskontrakt, översatta originalkontrakt från 1600-talet - Lars Hansén

40.  Våra böcker: Vallonska rötter och boken om Lövsta bruk - Robert Mattson

41.  Vallonforskning, hur gör man? - Robert Mattson

42.  Om Sällskapet Vallonättlingar, medlemskap och verksamhet - Anders Herou

43.  Varför valloner i Sverige? Historisk bakgrund - Lars Hansén

44.  Några bortglömda vallonyrken: bokare, malmvaskare, uppsättare och andra - Lars Hansén

 

*******

 

Medverkande i live sessioner – videomöten:

Malle Cæsar, vice ordf. GF, projektledare Familjenotiser och Filmade föredrag

Olof Cronberg, DIS, läkare och författare till Gamla tiders sjukdomsnamn, 2018.
Eva Dahlberg, vice ordf. DIS.

Eva Edberg, Släktakademien, kursledare släktforskning vid Medborgarskolan Stockholm.

Olle Elm, GF, medlem av Svensk Genealogisk Tidskrift, SGT, redaktionsråd.

Stefan Escher, Släktakademien, kursledare släktforskning vid Medborgarskolan Stockholm.

Thomas Fürth, ordf. GF och Judiska sf, författare till Judisk släktforskning, 2020.
Hans Hanner, styrelseledamot GF, projektledare Inrikes pass och Skolmatriklar.

Lars Hansén, styrelseledamot i SVÄ, medlem i SVÄ forskargrupp

Örjan Hedenberg, vice ordf. FFS

Anders Herou, ordförande i Sällskapet Vallonättlingar 

Mats Johansson, GF, projektmedlem, tidigare programansvarig.
Marianne Jonasson, Släktakademien, expert på Finlandsforskning och kursledare släktforskning vid Medborgarskolan Stockholm.

Anna Langaard, styrelseledamot Judiska sf.
Torgny Larsson, DIS, Disgen-fadder.

Michael Lundholm, kassör GF, Örnbergstipendiat, författare till Källkritik och källhänvisningsar, 2016.
Robert Mattson, styrelseledamot i SVÄ, medlem i SVÄ forskargrupp
Gun Moll, sekreterare Judiska sf.

Erik Mouwitz, GF, projektmedlem, Skolmatriklar
Olle Olsson, DIS, Disbytombud.
Lena Ringbrant-Ekelund, DIS, Disgen-fadder.
Mari Anne Roslund, ordf.  FFS.

 

 

Instruktioner för att använda Zoom och Google Meet:

 

Zoom: https://www.dis.se/zoom-intro

 

Google Meet: https://support.google.com/meet#topic=7306097