Släktforskning om valloner
Släktforskning om vallonsläkter

Inom sällskapets regi har vi under åren genomfört ett drygt 30-tal träffar. Vid dessa har vi gått vi igenom tidiga led av de aktuella släkterna. Utgångspunkten har oftast Kjell Lindbloms material från 1600-talet, som sedan kompletteras med deltagarnas material. Under senare år har t.ex. Bovin, Drougge, Goffin, Henning, Maniette och Martelleur varit ämnen för sådana träffar. Vår forskargrupp har efter hand arbetat med att dokumentera de flesta av de vallonsläkter som nämns i den släktnummerlista, som vi använder i medlemsmatrikeln. Den upptar en "grundform" av de allra flesta vallonnamn som är aktuella för våra medlemmar för närvarande. Vi har även sammanställt en mera omfattande namnlista över fransktalande vallonsläkter vid invandringen till Sverige.

Vår forskning om de olika vallonsläkterna har bl.a. resulterat i den nu aktuella versionen av Vallonskivan, som du kan läsa om här: Vallonskivan 4


Kompletterande forskning om några områden:

Var med och bidrag till forskningen om våra vallonsläkter! Kanske just Du har uppgifter om någon släkt eller ett visst område, som inte återfinns i det material vi har tidigare. I så fall kan Du bidraga genom att antingen skicka ett meddelande till
info@vallon.se eller skriva ett brev till Sällskapet Vallonättlingar, Anderstorpsvägen 16, 171 54 Solna.

Du är mycket välkommen att höra av dig till oss enligt adresserna ovan med kompletterande information och material om här nämnda eller andra vallonsläkter.

Översättning av valloninvandrarnas kontrakt

Under senaste åren har vi bedrivit ett projekt för att översätta och tolka originalkontrakten för de invandrade vallonerna på 1600-talet. De finns som handskrivna original på ålderdomlig franska och även nederländska på Riksarkivet. Många av handskrifterna är tolkade till läsbara texter av Kjell Lindblom tidigare, men vissa kompletteringar har gjorts. I projektet har vi översatt, tolkat och sammanställt materialet från den gamla och formella franskan till begriplig svenska.

Projektet resulterade i DVD-skivan Vallonkontrakt, som lanserades vid Släktorskardagarna i Köping 2013. År 2015 lanserade vi en uppdaterad och kraftigt utökad version, Vallonkontrakt 2. Du kan läsa om skivan och hur du kan beställa den här: DVD-skivan Vallonkontrakt 2. Vid Öppet Hus i föreningslokalerna i Huvudsta i februari 2014, gjordes en test med inspelning av Lars Hanséns föredrag om vallonkontrakten. Du kan ta del av föredraget här nedan. (Inspelningen gjord av Magnus Sälgö)

.


Huvudmän för några släkter

Huvudmännens uppgift är att, i mån av tid och möjlighet, hålla samman de som forskar inom denna släkt samt att dokumentera och samordna annat material om släkten. OBS! Vi söker flera huvudmän/kvinnor! Kontakta Ove Renger eller skicka ett mail till info@vallon.se

Följande huvudmän är för närvarande aktuella:

Släkt Huvudman Adress Telefon E-mail
Allard Ove Renger Kvällsvägen 6, 7tr, 146 31 Tullinge 08-778 2936 ove@renger.se
Anjou Ove Renger Kvällsvägen 6, 7tr, 146 31 Tullinge 08-778 2936 ove@renger.se
Audar/ Oudart Lars-Olof Eriksson Bäringsvägen 12, 613 35 Oxelösund 0155-375 67 -
Bayard Kent Pettersson Frejagatan 1, 39233 Kalmar 0480-120 72 kent.pettersson@sverige.nu
Birath Hans Hanner Östermalmsgatan 30, 114 26 Stockholm 070-401 10 52 hans@hanner.se
Bonnevier Ove Tegnér Mellanvägen 19, 444 60 Stora Höga 0303-77 70 43 ove@binatech.se
Bovin Kjell Lindblom Döbelnsgatan 97 5tr, 113 52 Stockholm 08-612 26 38 kjelltan@comhem.se
Bossard Jan Olsson Stenbacken 29, 764 93 Väddö 076-185 65 99 jan_ols@telia.com
Cardon Ove Renger Kvällsvägen 6, 7tr, 146 31 Tullinge 08-778 2936 ove@renger.se
Cochois Stig Geber Grens väg 5, 14763 Uttran 08-530 307 34 stig.geber@telia.com
Colling Håkan Henriksson Hemmansvägen 90, 702 17 Örebro 019-33 17 33 narking@hotmail.com
Courtehou Kristina Ringel Petterslundsvägen 12, 150 21 Mölnbo 0158-605 43 kristina.ringel@telia.com
Couvrel/ Corell Christina Holmér-Gunnerfält Riksdalervägen 2, 175 67 Järfälla 08 - 739 29 27 christina.holmer-gunnerfalt@tele2.se
Croon Kjell Cederlind - - kjellcederlind@yahoo.se
Dandanell Vakant - - -
Douhan Bernt Douhan Lugnet 29, 921 33 Lycksele 0950-663 21 -
Drougge Stig Geber Grens väg 5, 14763 Uttran 08-530 307 34 stig.geber@telia.com
Dubois Ulf Berggren - - ulfbulfb@yahoo.se
Faleij Vakant - - -
Fassing Ulf Berggren - - ulfbulfb@yahoo.se
de Flon Ove Renger Kvällsvägen 6, 7tr, 146 31 Tullinge 08-778 2936 ove@renger.se
Francois Ulla Sandgren Sundbyvägen 88, 163 59 Spånga 08-36 98 07 -
Frumerie Anders Pemer Elgentorpsvägen 16,146 30 Tullinge 08-607 21 42 anders@pemer.net
Galon Mats Adolfsson Georg Nyströms gata 30, 644 30 Torshälla 016-35 71 48 016357148@telia.com
Garneij Hållås Stefan Sörensson Gambälgatu 9, 792 77 Nusnäs 0250-37045 stayfun2@hotmail.com
Gelotte Gun Söderhäll Grytstigen 118, 147 52 Tumba 08-530 373 31 -
Gille Lars-Erik Gille Hantverkaregatan 15A, 211 55 Malmö 040-12 37 27 gille@gille.nu
Gilljam Stig Geber Grens väg 5, 14763 Uttran 08-530 307 34 stig.geber@telia.com
Gode Stig Geber Grens väg 5, 14763 Uttran 08-530 307 34 stig.geber@telia.com
Godeau Stig Geber Grens väg 5, 14763 Uttran 08-530 307 34 stig.geber@telia.com
Goding Lennart Danielsson Hjälmsätersgatan 2A, 582 17 Linköping 013-13 54 48 lennart.danielsson@comhem.se
Grandpré Leif Olofsson Stora Klingsbo 22, 783 93 Stora Skedvi 023-91162 liefenheim@gmail.com
Henning vakant - - -
Herou Stig Geber Grens väg 5, 14763 Uttran 08-530 307 34 stig.geber@telia.com
Hübinette Jan Olsson Stenbacken 29, 764 93 Väddö 076-185 65 99 jan_ols@telia.com
Lemon Stig Geber Grens väg 5, 14763 Uttran 08-530 307 34 stig.geber@telia.com
Martelleur Kjell Lindblom Döbelnsgatan 97 5tr, 113 52 Stockholm 08-612 26 38 kjelltan@comhem.se
Martin Kent Pettersson Frejagatan 1, 39233 Kalmar 0480-120 72 kent.pettersson@sverige.nu
Martinell Jan Olsson Stenbacken 29, 764 93 Väddö 076-185 65 99 jan_ols@telia.com
Mineur Stig Geber Grens väg 5, 14763 Uttran 08-530 307 34 stig.geber@telia.com
de Morgny Bjarne Berg Solfvägen 274, 65450 Solf, Finland 06 - 344 02 94 eller 0400 360 924 bjarne.berg@pp.qnet.fi
Muskin Ove Renger Kvällsvägen 6, 7tr, 146 31 Tullinge 08-778 2936 ove@renger.se
Pierrou Gunnar Ekman Andra Långgatan 13, 89160 Örnsköldsvik 0660-85 522 gunnar.ekman@gmail.com
Piette Donald Freij Hjälshammar Sjögård, 331 93 Värnamo 0370-65 07 93 donald@freij.se
Pira Maria Hagdahl - 08-662 13 20 -
Pousette Jan Olsson Stenbacken 29, 764 93 Väddö 076-185 65 99 jan_ols@telia.com
Poussar Jörgen Blästa Vikingavägen 41B, 857 41 Sundsvall 060-156844 Jörgen Blästa
Robert, Rubert Bo Lindström Koltrastvägen 2A, 18351 Täby 08 - 756 77 22 bo.lindstrom8@comhem.se
Sporrong Kjell Lindblom Döbelnsgatan 97 5tr, 113 52 Stockholm 08-612 26 38 kjelltan@comhem.se
Tillman Jan Olsson Stenbacken 29, 764 93 Väddö 076-185 65 99 jan_ols@telia.com
de Val Anders Pemer Elgentorpsvägen 16,146 30 Tullinge 08-607 21 42 anders@pemer.net
Waroquin Christian Juliusson Bryssel, Belgien +32-(0)477-42 53 43 christian.juliusson@liberal.se
Willbas Torsten Wielbass Båtsmansgatan 18, 603 75 Norrköping Tel. 011-319703 torsten.wielbass@swipnet.se


Några vanliga vallonnamn

Fyllig dokumentation omkring vallonernas namn finns i form av t.ex. böckerna "Vallonernas namn" av Erik Appelgren och "Vallonsläkter under 1600-talet" av Kjell Lindblom. Här visas några exempel på vallonnamn som fortfarande är vanliga i Sverige. I vår medlemsmatrikel använder vi oss av en mera komplett släktnummerlista, som upptar en "grundform" av de allra flesta vallonnamn som är aktuella för våra medlemmar för närvarande.
Vi har nu även sammanställt en mera omfattande namnlista över fransktalande vallonsläkter vid invandringen till Sverige.

Allard Varifrån släkten Allard härstammar är oklart, men dess kalvinska religionstillhörighet tyder på att den invandrade från Sedan-området i norra Frankrike.
Anjou Den släkt som i Sverige förekommer under namnet Anjou hette troligen inte så ursprungligen. Det verkar snarare som om två olika släkter bägge fått sitt namn förändrat till Anjou. Den ena hette från början le Choux (och varianter) medan den andra hette Hansier, vilket sedan övergick i Anjou.
Birath Burat av bure=vadmal. En person som varit klädd i vadmal eller köpman som sålt sådant. Man kan också tänka sig en svensk förvrängning av Berat, som kommer från "björn". Namnet kan vara en förändrng av Pira(rd)..
Bonnevier Släkten Bonnevier förefaller delvis ha invandrat redan före den organiserade valloninvandringen. Så gott som samtliga i de tidiga generationerna var "räckare".
Bouvin Flera olika släkter kom in till Sverige. Minst två smältar- och kolarsläkter kan urskiljas, vilka flyttade flitigt mellan bruken inom Bergslagen.
Dandanell I släkten är ett flertal medlemmar masmästare under 1600-talet. Kommer av Andenelle, en ort som ligger 16 km nordost om Namur.
De Geer Ån "Geer" rinner upp 30 km väster om Liège och faller ut i Meuse. Namnet är keltiskt och betyder "friskt vatten". I närheten av ån ligger byn de Geer. Louis De Geer var den som finansierade den omfattande valloninvandringen på 1620-talet.
Douhan En av de talrikaste vallonsläkterna på 1600-talet. En typisk hammarsmedssläkt med flera verksamma som smältare, geografiskt koncentrerad till bruken i norra Uppland.
Drougge Var under de första hundra åren i Sverige en genuin hammarsmedssläkt. Namnet har germanska rötter och kommer av "drog" = strida.
Dubois Kommer av "bois", dvs skog. En av de största vallonsläkterna i Sverige på 1600-talet. Spridda över praktiskt taget alla bergslager. Masmästare och kolare dominerade men även en del hammarsmeder förekom.
Gelotte Var under 1600-talet en relativt liten hammarsmedssläkt i Sverige. Förekom tidigt i både Östergötland och nord-Uppland.
Gille Mycket talrik släkt. Särskilt stor i Österby bruk på 1700-talet.
Goffin Namnet har stavats på många sätt, t.ex. Gauffin, Goffe, Gåffe, Kofin. Kom tidigt och talrikt in till Sverige och vandrade omkring.
Gilljam Tidigare stavning Guillaume. Kom från Liège-trakten till Finspång och vidare till Upplands-bruken.
Gode Namnet förekommer i flera former, t.ex. Goude, Godet. Ursprunglige invandraren var sannolikt Jehan Godet
Hane Vissa grenar av släkten Hane kan vara av annat ursprung än vallonskt.
Herou Släkten är ganska representativ som ett genomsnitt av invandrade vallonsläkter. Den är spridd över i stort sett alla bergslager och innehåller såväl masmästare som hammarsmeder och hantverkare.
Hübinette Släkten utgår från två invandrare, den ene skogshuggare och kolare, den andre smältare. Senare överväger hammarsmederna, men även hjulmakare och hovslagare förekommer. Släkten är i första hand knuten till bruken i Uppland.
Mineur Mineur betyder gruvarbetare, men kan även hänföras till näraliggande sysselsättning som stenbrytning. De första invandrarna var till största delen kolare. Släkten var talrik och spridd över mellansverige.
Pierrou Släkten bestod till en början av ett fåtal invandrare. Eventuellt har det skett en sammanblandning av namnen Pira, Piron och Pierrou, vilka alla kan ha sina ursprung i namnet Pierard.
Pousette Detta är en av de största vallonsläkterna i landet. Den är samlad till bruken i norra Uppland under det första århundradet.
Qvarfort Namnet är flamländskt. Delen -fordt betyder "vad" och första delen kommer av "kvarn", dvs namnet kan tydas som "vadet vid kvarnen". Släkten tidigt representerad vid Ankarsrum.
Sporrong Släkten bestod under 1600-talet av masmästare och hammarsmeder med spridning på de flesta av bruken i Norduppland.
Tillman Under 1600-talet var smältare det i särklass vanligaste yrkesvalet för släkten Tillman. Senare ägnade de sig åt hantverk och andra yrken och kom till bl.a. Stockholm från de uppländska bruken där man tidigare varit samlad.


|Startsidan |Om SVÄ |Aktuellt |Historik |Forskning |Medlemsinfo |Forum |Länkar & tips| |Uppdatera